สนับสนุนเว็บ

ผู้เขียน หัวข้อ: คำคม (มงคล 38 ประการ) - 01  (อ่าน 4319 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Permalink: คำคม (มงคล 38 ประการ) - 01

11/ก.ย./10 หัวข้อไอดี: 15035 | ลิ้งค์หัวข้อ: /topic/15035

ออฟไลน์ เด็กบ้านส้อง

 • ออฟไลน์
 • 189
  0
  2081 • Genius
 • *****
 • สมัครสมาชิกเมื่อ 09/08/2010
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้ : 189
 • Like Post : 2081
 • Peny : 0
 • 7414

  • ดูรายละเอียด


 • เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ 25/ก.ย./10


คำคม (มงคล 38 ประการ) - 01

มงคลที่ 1.ไม่คบคนพาล

อย่าคบมิตร ที่พาล สันดานชั่ว
จะพาตัว เน่าดิบ จนฉิบหาย
แม้ความคิด ชั่วช้า อย่ากล้ำกราย
เป็นมิตรร้าย ภายใน ทุกข์ใจครัน

ท่านว่าลักษณะของคนพาล มี ๓ ประการคือ

๑. คิดชั่ว คือการมีจิตคิดอยากได้ในทางทุจริต มีความพยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดเป็นชอบ
๒. พูดชั่ว คือคำพูดที่ประกอบไปด้วยวจีทุจริตเช่น พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ
๓. ทำชั่ว คือทำอะไรที่ประกอบด้วยกายทุจริตเช่น การฆ่าสัตว์ ลักขโมย ฉ้อโกง ฉุดคร่าอนาจาร ประพฤติผิดในกาม

รูปแบบของคนพาล มีข้อควรสังเกตุคือ

๑. ชอบแนะนำไปในทางที่ผิด หรือที่ไม่ควรแนะนำ อาทิเช่น แนะนำให้ไปเล่นการพนัน ให้ไปลักขโมย ให้กินยาบ้า ให้เสพยา ชวนไปฉุดคร่าอนาจาร เป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นพาล
๒. ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ อาทิเช่น ไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนให้เรียบร้อย แต่กลับชอบจะไปก้าวก่ายยุ่งกับหน้าที่การงานของผู้อื่น หรือไปจับผิดเพื่อนร่วมงาน แกล้ง ยุยง นินทาว่าร้ายกันและกัน เป็นต้น
๓. ชอบทำผิดโดยเห็นสิ่งผิดเป็นของดี อาทิเช่น การสูบยาได้เป็นฮีโร่ เห็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนโง่ไม่กินตามน้ำ ชอบรับสินบน ทุจริตในหน้าที่ หรือช่วยพวกพ้องให้พ้นจากความผิด เป็นต้น
๔. จะโกรธเคืองเมื่อพูดเตือน อาทิเช่น การเตือนเรื่องการเที่ยวเตร่ เตือนเรื่องการดื่มเหล้า กลับบ้านดึก เตือนเรื่องการคบเพื่อนเป็นต้น คนพวกนี้จะโกรธเมื่อได้รับการตักเตือน และไม่รับฟัง
๕. ไม่มีระเบียบวินัย อาทิเช่น ไม่เข้าคิวตามลำดับก่อนหลัง แต่ชอบแซงคิวอย่างหน้าด้านๆ ทิ้งขยะลงคลอง หรือข้างทาง ไม่เคารพกฏหมายของบ้านเมือง หรือของท้องถิ่น เป็นต้น

คำคม (มงคล 38 ประการ) - 01

LikePost โดย 0 สมาชิก :


Permalink: Re: คำคม (มงคล 38 ประการ) - 01

ตอบกลับ #1 21/ก.ย./10 หัวข้อไอดี: 15035 | ลิ้งค์หัวข้อ: /topic/15035

ออฟไลน์ jarern.s

 • ออฟไลน์
 • 54
  0
  92 • Grade II
 • **
 • สมัครสมาชิกเมื่อ 21/09/2010
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้ : 54
 • Like Post : 92
 • Peny : 0
 • 10239

  • ดูรายละเอียด


 • เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ 07/มี.ค./12


ดีใจจังที่มีห้องนี้ มาร่วมแบ่งปัน บทมงคลสูตรคำฉันท์ ให้เพื่อนๆ ครับ
ต้น มงคลสูตร
(๑) ยญฺจ ทฺวาทส วสฺสานิ    จินฺตยึสฺ สเทวกา
สิบสองฉนำเหล่า       นรอีกสุเทวา
รวมกันและตริหา       สิริมังคะลาใด
(๒) จิรสฺสํ จินฺตยนฺตาปิ    เนว ชานิสุ มํคลํ
จกฺกวาฬสหสฺเสสุ       ทสสุ เยน ตตฺตกํ
กาลํ โกลาหลํ ชาตํ       ยาว พฺรหฺมเวสนา
เทวามนุษทั่ว               พหุภพประเทศใน
หมื่นจักรวาฬได้       ดำริห์สิ้นจิรังกาล
แล้วยังบ่รู้มง -       คะละสมมโนมาลย์
ด้วยกาละล่วงนาน       บ่มิได้ประสงค์สม
ได้เกิดซึ่งโกลา -       หะละยิ่งมโหดม
ก้องถึง ณ ชั้นพรหม       ธสถิตสเทือนไป
(๓) ยํ โลกนาโถ เทเสสิ       
องค์โลกนาถเทศน์       วรมังคลาใด
(๔) สพฺพปาปวินาสนํ       
ยังปาปะปวงให้       ทุษะเสื่อมวินาศมล
(๕) ยํ สุตฺวา สพฺพทุกฺเขหิ       มุจฺจนฺตาสํขิยา นรา
ชนหลายบ่พึงนับ       ผิสดับสุมงคล
ใดแล้วและรอดพ้น       พหุทกขะยายี
(๖) เอวมาทิคุณูเปตํ       มํคลนฺตมฺภฌาม เส.
เราควรจะกล่าวมง -       คะละอันประเสริฐที่
ประกอบด้วยคุณามี       วรอัตถะเฉิดเฉลา
มงคลสูตร
 (๑) เอวมฺเม สุตํ.
          องค์พระอานนท์ท่านเล่า    ว่าข้าพเจ้า
ได้ฟังมาแล้วดังนี้    
 (๒) เอกํ สมยํ ภควา
          สมัยหนึ่งพระผู้มี    พระภาคชินสีห์
ผู้โลกนาถจอมธรรม์    
 (๓) สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.
          ประทับ ณ เชตะวัน    วิหาระอัน
อนาถบิณฑิกไซร้    
          จัดสร้างอย่างดีที่ใน    สาวัตถีให้
เป็นที่สถิตสุขา    
 (๔) อถ โข อญฺญตรา เทวตา
          ครั้งนั้นแลเทวะดา    องค์หนึ่งมหา -
นุภาพมหิทธิ์ฤทธี    
 (๕) อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา
          ล่วงประถมยามราตรี    เธอเปล่งรัสมี
อันเรืองระยับจับเนตร์    
 (๖) เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา
          แสงประกายเธอปลั่งยังเขต    สวนแห่งเจ้าเชต
สว่างกระจ่างทั่วไป    
 (๗) เยน ภควา เตนุปสํกมิ
          องค์ภควันนั้นไซร์    ประทับแห่งใด
ก็เข้าไปถึงที่นั้น    
 (๘) อุปสํกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา
          ครั้นเข้าใกล้แล้วจึ่งพลัน    ถวายอภิวันท์-
แด่องค์สมเด็จทศพล    
 (๙) เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ.
          แล้วยืนที่ควรดำกล    เสงี่ยมเจียมตน
แสดงเคารพนบศีร์    
 (๑๐) เอกมนฺตํ ฐิตา โข สา เทวตา
          เมื่อเทวดายืนดี    สมควร ณ ที่
ข้างหนึ่งดังกล่าวแล้วนั้น    
 (๑๑) ภควนฺตํ คาถาย อชฺฌภาสิ ฯ
          จึ่งได้ทูลถามภควัน    ด้วยถ้อยประพันธ์
เป็นพระคาถาบรรจง    
พหู เทวา มนุสฺสา จ       มํคลานิ อจินฺตยุํ
อากํขมานา โสตฺถานํ       พฺรูหิ มํคลมุตฺตมํฯ
เทพอีกมนุษหวัง       คติโสตถิจำนง
โปรดเทศะนามง       คะละเอกอุดมดี
(ฝ่ายองค์สมเด็จชินสีห์       ตรัสตอบวาที
ด้วยพระคาถาไพจิตร์)       
๑. อเสวนา จ พาลานํ       ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
ปูชา จ ปูชนียานํ       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
หนึ่งคือบ่คบพาล       เพราะจะพาประพฤติผิด
หนึ่งคบกะบัณฑิต       เพราะจะพาประสพผล
หนึ่งกราบและบูชา       อภิบูชะนีย์ชน
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๒. ปฏิรูปเทสวาโส จ       ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา
อตฺตสมฺมาปณิธิ จ       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
ความอยู่ประเทศซึ่ง       เหมาะและควรจะสุขี
อีกบุญญะการที่       ณ อดีตะมาดล
อีกหมั่นประพฤติควร       ณ สะภาวะแห่งตน
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๓. พาหุสจฺจญฺะ สิปฺปญฺจ       วินฺโย จ สุสิกฺขิโต
สุภาสิตา จ ยา วาจา       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
ความได้สดับมาก       และกำหนดสุวาที
อีกศิลปะศาสตร์มี       จะประกอบมนุญการ
อีกหนึ่งวินัยอัน       นรเรียนและเชี่ยวชาญ
อีกคำเพราะบรรสาน       ฤดิแห่งประชาชน
ทั้งสี่ประการล้วน       จะประสิทธิ์มนุญผล
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๔. มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ       ปุตฺต ทารสฺส สํคโห
อนากุลา จ กมฺมนฺตา       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
บำรุงบิดามา-       ตุระด้วยหทัยปรีย์
หากลูกและเมียมี       ก็ถนอมประหนึ่งตน
การงานกระทำไป       บ่มิยุ่งและสับสน
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๕. ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ       ญาตกานญฺจ สํคโห
อนวชฺชานิ กมฺมานิ       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
ให้ทาน ณ กาลควร       และประพฤติสุธรรมศรี
อีกสงเคราะห์ญาติที่       ปฏิบัติบำเรอตน
กอบกรรมะอันไร้       ทุษะกลั้วและมัวมล
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๖. อารตี วิรติ ปาปา       มชฺชปานา จ สํยโม
อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
ความงดประพฤติบาป       อกุศลบ่ให้มี
สำรวมวรินทรีย์       และสุราบ่เมามล
ความไม่ประมาทใน       พหุธรรมะโกศล
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๗. คารโว จ นิวาโต จ       สนฺตุฏฺฐิ จ กตญฺญุตา
กาเลนฺน ธมฺมสฺสวนํ       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
เคารพ ณ ผู้ควร       จะประณตและน้อมศีร์
อีกหนึ่งมิได้มี       จะกระด้างและจองหอง
ยินดี ณ ของตน       บ่มิโลภทยานปอง
อีกรู้คุณาของ       นรผู้ประคองตน
ฟังธรรมะโดยกา-       ละเจริญคุณานนท์
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๘. ขฺนตี จ โสวจสฺสตา       สมณานญฺะ ทสฺสนํ
กาเลนฺน ธมฺมสากจฺฉา       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
มีจิตตะอดทน       และสถิต ณ ขันตี
อีกหนึ่งบ่พึงมี       ฤดิดื้อทนงหาญ
หนึ่งเห็นคณาเลิด       สมณาวราจารย์
กล่าวธรรมะโดยกาล       วรกิจจะโกศล
ทั้งสี่ประการล้วน       จะประสิทธิ์มนุญผล
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๙. ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ       อริยสจฺจาน ทสฺสนํ
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
เพียรเผากิเลสล้าง       มละโทษะยายี
อีกประการหนึ่งประพฤติดี       ดุจะพรหมพิสุทธ์สรรพ์
เห็นแจ้ง ณ สี่องค์       พระอะรียะสัจอัน
อาจนำมนุษผัน       ติระข้ามทเลวน
อีกทำพระนิพพา-       นะประจักษะแก่ชน
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๑๐. ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ       จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
อโสกํ วิรชํ เขมํ       เอตมฺมํคลมุตฺตมํ
จิตใครผิได้ต้อง       วรโลกะธรรมศรี
แล้วย่อมบ่พึงมี       จะประหวั่นฤกังวล
ไร้โศกธุลีสูญ       และสบายบ่มั่วมล
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี
๑๑. เอตาทิสานิ กตฺวาน       สพฺพตฺถมปราชิตา
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ       ตนฺเตสํ มํคลมุตฺตมนฺติ
เทวามนุษทำ       วรมงคะลาฉนี้
เป็นผู้ประเสริฐที่       บ่มิแพ้ ณ แห่งหน
ย่อมถึงสวัสดี       สิริทุกประเทศดล
ข้อนี้แหละมงคล       อดิเรกอุดมดี

LikePost โดย 0 สมาชิก :


Permalink: Re: คำคม (มงคล 38 ประการ) - 01

ตอบกลับ #2 11/ก.พ./12 หัวข้อไอดี: 15035 | ลิ้งค์หัวข้อ: /topic/15035

ออฟไลน์ ☠หลวงอาร์ต︸

 • ออฟไลน์
 • 685
  6
  3790 • Mentor
 • ***
 • สมัครสมาชิกเมื่อ 06/11/2011
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้ : 685
 • Like Post : 3790
 • Peny : 6
 • 61719

  • ดูรายละเอียด

 • ชีวิตมีแต่เสียงดนตรี

 • เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ 27/ธ.ค./19


ขอบคุณครับ

LikePost โดย 0 สมาชิก :


Permalink: Re: คำคม (มงคล 38 ประการ) - 01

ตอบกลับ #3 06/มี.ค./12 หัวข้อไอดี: 15035 | ลิ้งค์หัวข้อ: /topic/15035

ออฟไลน์ เจ็บจายยยอะ

 • ออฟไลน์
 • 238
  0
  305 • Grade III
 • ***
 • สมัครสมาชิกเมื่อ 14/07/2011
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 238
 • Like Post : 305
 • Peny : 0
 • 39862

  • ดูรายละเอียด


 • เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ 17/มิ.ย./14                     คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

LikePost โดย 0 สมาชิก :


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
ร่วมขับเคลื่อนโดย