สนับสนุนเว็บ

ผู้เขียน หัวข้อ: เทศบาลสองพี่น้อง จัดแข่งกีฬาต้านยาเสพติด  (อ่าน 208 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Permalink: เทศบาลสองพี่น้อง จัดแข่งกีฬาต้านยาเสพติด

01/ต.ค./13 หัวข้อไอดี: 16021949 | ลิ้งค์หัวข้อ: /topic/16021949

ออฟไลน์ นๅยด้ามขวาน

 • ออฟไลน์
 • 49115
  30336
  64933 • Administrator
 • *****
 • สมัครสมาชิกเมื่อ 17/07/2009
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • กระทู้ : 49115
 • Like Post : 64933
 • Peny : 30336
 • 16

  • ดูรายละเอียด


 • เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ 03/มิ.ย./20     เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในสังกัด ต้านภัยยาเสพติดเสริมสร้างคนให้มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี และคุณธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
เมื่อวันที่1 ต.ค. นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี   เปิดเผยว่า   ปัจจุบันสถานการณ์การติดยาเสพติดของ เยาวชน มีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนในเขตอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของนักกีฬา และให้เกิดความรักสามัคคี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จึงได้จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นให้ชุมชน หมู่บ้าน และโรงเรียน สถานศึกษา ให้ปลอดยา และสารเสพติด รวมถึงให้ประชาชน และเยาวชนตระหนักถึงโทษ และพิษภัยที่จะเกิดกับตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า  “เมืองสองพี่น้องเกมส์ ประจำปี 2556”    ทางเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพที่ดียิ่ง  โดยต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กันทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  จึงมุ่งเน้นใช้กีฬา เป็นสื่อในการพัฒนา และการเสริมสร้างควบคู่กันไป มุ่งเน้นเพื่อเป็นการสร้างคนให้มีระเบียบ  วินัย  มีความสามัคคี และคุณธรรม  โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การให้เยาวชนของชาติ คือ นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการต่อต้าน และเพื่อห่างไกลยาเสพติด     นายวิโรจน์ กล่าวย้ำว่า วัตถุประสงค์มุ่งเน้น เพื่อให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และวิธีป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในหมู่คณะ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา เพื่อให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย ปลูกฝังให้เด็กทำตนให้เป็นประโยชน์ ในการใช้เวลาอย่างเหมาะสม ส่วนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทำให้ เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด เด็กสามารถป้องกันตัวเองให้พ้นจากพิษภัยยาเสพติดได้ เด็กมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง เด็กๆ ได้เกิดความสามัคคี ในการทำกิจกรรมร่วมกัน เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    นายกเทศมนตรี เมืองเทศบาลสองพี่น้อง ยังกล่าวเสริมอีกว่า การรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย พร้อมที่จะเป็นพลังอันสำคัญ ในการผลักดันที่จะ ส่งเสริม ในการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีที่ดี ระหว่าง ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง นอกจากนี้การเล่นกีฬา และการแข่งขันกีฬา ยังมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดยเฉพาะการใช้กีฬามาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน ในการต่อต้าน และป้องกันการมั่วสุมอบายมุข และสารเสพติดต่างๆ ที่จะคืบคลานเข้ามาในสถานศึกษา    การจัดการแข่งขันกีฬาภายในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต้านภัยยาเสพติด นั้นได้แบ่งประเภท หรือชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬา ออกเป็น  2 ประเภท  คือ กีฬาสากล อาทิเช่น ฟุตบอล เซปักตระกร้อ วอลเล่ย์บอล ส่วนอีกประเภทกีฬา นั้นคือ กีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น วิ่งกระสอบ ซักกะเย่อ วิ่งกะลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และการส่งเสริม การละเล่น กีฬาพื้นบ้านของคนไทย ในกลุ่มของนักเรียน ภายในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ทั้ง 5 โรงเรียน และอีก 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กฯ โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้จัดให้มี การประกวดขบวนพาเหรด กองทัพเหล่านักกีฬา และกองเชียร์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจาก นักเรียน และผู้ปกครอง ส่วน  เชียร์ลีดเดอร์ ก็สามารถสร้างสีสัน และสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี        ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้รับเกียรติจากผู้ปกครอง ชาวบ้าน และประชาชนจากทุกชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ในการเข้าชมกิจกรรมอีกด้วย   ส่วนผลพวงที่ได้รับ คาดว่า  ประชาชน และเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นการฝึกให้ประชาชน และเยาวชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และเยาวชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาในชุมชน หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ให้มีมาตรฐาน และสถิติที่ดีขึ้น เพื่อเข้าสู่ระดับประเทศต่อไป.    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เทศบาลสองพี่น้อง จัดแข่งกีฬาต้านยาเสพติด

LikePost โดย 0 สมาชิก :


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
ร่วมขับเคลื่อนโดย