สนับสนุนเว็บ

ผู้เขียน หัวข้อ: ภาษาเขมรถิ่นไทย คือหัวใจของผู้เรียน - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น  (อ่าน 95 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ นๅยด้ามขวาน

 • ออนไลน์
 • 49115
  30336
  64932 • Administrator
 • *****
 • สมัครสมาชิกเมื่อ 17/07/2009
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • กระทู้ : 49115
 • Like Post : 64932
 • Peny : 30336
 • 16

  • ดูรายละเอียด


 • เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ 58 นาทีที่แล้ว                                                                                                         
ภาษาไทยนอกจากเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำชาติแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญของผู้เรียน แต่ปัจจุบันปัญหาหลักประการสำคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนกำลังประสบคือ การที่นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย อีกทั้งพื้นฐานทางภาษาของนักเรียนก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งของครูที่จะต้องค้นคิดหาวิธีการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษ เขต 4 ภูมิประเทศอยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา นักเรียนในโรงเรียนจำนวน 155 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียน จึงเป็นปัญหาหลักของครูผู้สอน
  ครูเก๋ หรือนายธัชชา เพิ่มเพียร ครูชำนาญการพิเศษ เจ้าของรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นคุรุสภา เล่าว่า เนื่องจากในชีวิตประจำวันของนักเรียนส่วนใหญ่ ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นครูจึงต้องค้นคิดและพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยการจัดการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะเป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่นักเรียนรู้ ไปสู่ประสบการณ์ใหม่ทางภาษา  ครูเก๋ได้คิดค้นจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาเขมรถิ่นไทยขึ้น เพื่ออนุรักษ์ภาษาเขมรถิ่นไทย ที่เป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงทางภาษา โดยการถ่ายโอนความรู้ที่นักเรียนมีเกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทย มาสู่การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง โดยจัดทำพจนานุกรมภาพภาษาเขมรถิ่นไทยกับภาษาไทย ทำหนังสือวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทนิทาน ตำนานแปลสองภาษาประกอบภาพ เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ มีพัฒนาการทางภาษาไทยที่ดีขึ้น และเมื่อนักเรียนมีพัฒนาการการใช้ภาษาไทย ในระดับพื้นฐานที่ดีขึ้นแล้ว ครูเก๋ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้แก่ผู้เรียน ใช้เทคนิคการสอนโดยการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การแสดงละคร(นาฏการ) การสอนที่แปรจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ซึ่งการพัฒนาสื่อการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น  “ การนำเทคนิคการสอนแบบหลากหลายกิจกรรมนำสู่การเรียนรู้มาใช้ในชั้นเรียนนั้น นักเรียนจะมีความสุข และสนุกสนานกับการเรียนการสอน ครูผู้สอนเองก็จะมีความสุขไปด้วย เพราะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของผู้เรียน ครูจึงควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสุข ครูต้องทำตัวให้ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด นั่นคือการเรียนรู้และศึกษาเด็กไปพร้อมๆ กันจึงจะสัมฤทธิ์ผล” ครูเก๋ ฝากข้อคิด  ประวิทย์ จารุรัชกุล  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเขมรถิ่นไทย คือหัวใจของผู้เรียน - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

LikePost โดย 0 สมาชิก :


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
ร่วมขับเคลื่อนโดย