สนับสนุนเว็บ

ผู้เขียน หัวข้อ: นักประดิษฐ์ไทยกวาดรางวัลที่ไต้หวัน  (อ่าน 116 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Permalink: นักประดิษฐ์ไทยกวาดรางวัลที่ไต้หวัน

08/ต.ค./13 หัวข้อไอดี: 16023502 | ลิ้งค์หัวข้อ: /topic/16023502

ออฟไลน์ นๅยด้ามขวาน

 • ออฟไลน์
 • 49115
  30336
  64933 • Administrator
 • *****
 • สมัครสมาชิกเมื่อ 17/07/2009
  YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • กระทู้ : 49115
 • Like Post : 64933
 • Peny : 30336
 • 16

  • ดูรายละเอียด


 • เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ 03/มิ.ย./20
     วช.นำทีมนักประดิษฐ์ไทย กวาด 7 รางวัลเหรียญทองจากเวทีประกวดสิ่งนักประดิษฐ์ระดับโลกที่ไต้หวัน                           ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง เจ้าของผลงานได้ทุกที่รีสอร์ท                             ไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์                             ไจโรโรลเลอร์: อุปกรณ์บำบัดและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง                


 วันนี้(8 ตค.56) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าว “ผลงานนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัลในงาน 2013 INST: The 9th Taipei International Invention Show
 Technomart”  ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน   ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร    จิตต์มิตรภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  เปิดเผยว่า วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้มีการนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติและระดับโลกมาโดยตลอด โดย ปีนี้ วช. ได้นำนักวิจัย นักประดิษฐ์ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจาก13 หน่วยงานหลักที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากวช.เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “2013 INST: The 9th Taipei International Invention Show
 Technomart” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29กันยายน 2556 ที่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  ทั้งนี้ ปรากฎว่าผลงานของนักประดิษฐ์ไทยสามารถสร้างชื่อในเวทีการประกวดระดับโลก โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานดังกล่าวถึง  7 ผลงาน เหรียญเงิน 6 ผลงาน เหรียญทองแดง 10 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลพิเศษจากองค์กรสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จำนวน 18 ผลงาน  สำหรับผลงานนักประดิษฐ์ไทยที่รางวัลเหรียญทอง  ประกอบด้วย ผลงาน " ได้ทุกที่รีสอร์ท "  ของ ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ซึ่งเป็นต้นแบบของรีสอร์ทยุคใหม่ ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในทุกสภาพแวดล้อม  ผลงาน"ชุดตรวจไวรัสโรคตัวแดงดวงขาวและไวรัสโรคหัวเหลืองในกุ้งแบบแถบสีคู่"  ของ รศ.ดร.ปรินทร์   ชัยวิสุทธางกูร  และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่เกษตรกรสามารถตรวจได้เองอย่างรวดเร็วรู้ผลใน15 นาที  ผลงาน"  Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus DNA sensor Kit ของ ดร.สุพัตรา อารีกิจ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผลงาน " ไจโรโรลเลอร์: อุปกรณ์บำบัดและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" ของ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ  และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล   ผลงาน " โครงการพัฒนาเครื่องปริ๊นท์อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา" ของ นางสาวฐิติชญาน์  รัตนมังกรสกุล แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนายภูวิศ สรั่งเลิศ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ผลงาน¨ ไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์"  ของ นายชัยพร    พัฒนจักร  และคณะ แห่งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผลงาน  " ชุดเครื่องมือเปลี่ยนลูกถ้วย Mae Sot Advanced"  ของ นายวิทยา เวียงนาค และนายศาสตรา บุพการีพร แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      ส่วนรางวัลเหรียญเงิน ประกอบด้วย ผลงาน  "อินดิเคเตอร์บ่งชี้การหมดอายุและคุณภาพการบริโภค" ของ รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ แห่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ผลงาน " เครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนา" ของ ผศ.ดร.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว และดร.มัลลิกา เกตุแก้ว แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผลงาน "Hemoplasma DNAsensor Kit" ของ รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผลงาน "  Ehrlichia canis DNAsensor Kit " ของ ผศ.ดร.สพญ.นารีรัตน์ วิเศษกุล และคณะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลงาน "โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาพ X-RAY และรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบ Digital เพื่อใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป ของ นายแพทย์นนทกานต์ นันทจิต และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และผลงาน " อุปกรณ์ช่วยส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่สาย สายส่ง 500 kV. แบบไม่ดับกระแสไฟฟ้า"  ของ นายสัญญา จุติปัญญา  และนายวัชท์พล ทานะกุล แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย       สำหรับรางวัลเหรียญทองแดง ประกอบด้วยผลงาน "ภาชนะย่อยสลายได้เคลือบด้วยใบพืช" ของ รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ แห่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ผลงาน "รถเข็นคนพิการไฟฟ้าควบคุมด้วยศีรษะ" ของ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงาน " ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย" ของ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล  ผลงาน "ดินเทียมแปรรูปจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล"และผลงาน" ปากกาเงินสำหรับซ่อมแซมเครื่องประดับเงิน" ของ รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลงาน"แปรงสีฟันฉลาด: แปรงสีฟันเพื่อสุขภาพที่มีเซ็นเซอร์สีบ่งบอกประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย"ของ รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ และคณะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลงาน"  อุปกรณ์วัดมุมคมมีดตัดเฉือนโลหะ" ของ นายเชาวลิต ถนอมสวย แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      ผลงาน " เครื่องตรวจจับไฟฟ้าแรงสูงแบบพกพา" ของ นายรัตนะ ศรีษะเกตุ และนายอริยะ ลายกาญจนไพบูลย์ แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      ผลงาน " เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมชนิดตรวจสอบระดับน้ำ" ของ นายบุญเลิศ ศิลป์ชัย แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      ผลงาน"หุ่นยนต์เก็บแบบสอบถาม" ของ ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  นอกจากนี้ ยังมีผลงาน "เครื่องกักเก็บและฟอกน้ำยาแอร์รถยนต์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่" ของ นายบัญฑิต แก้วพุกัม และนายมงคล  จันทร์เปรม แห่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ได้รับรางวัล Special Prize จาก Taiwan Invention
 Innovation Industry Association: TIIIA อีกด้วย  ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
นักประดิษฐ์ไทยกวาดรางวัลที่ไต้หวัน

LikePost โดย 0 สมาชิก :


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
ร่วมขับเคลื่อนโดย