สนับสนุนเว็บ

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 ... 10
1
ตลาด ซื้อ-ขาย / ครีมทาส้นเท้าแตก
« กระทู้ล่าสุด โดย iAmtoto007 เมื่อ 45 วินาทีที่แล้ว »
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#MiW Foot Works Cracked Heel Cream

คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#ครีมทาส้นเท้าแตก

ราคา390บาท ขนาด 45กรัม 
ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นผิวสัมผัสบริเวณส้นเท้าข้อศอกและหัวเข่าที่มีการเสียดสีกับวัตถุอื่นอยู่บ่อยๆจะขาดน้ำหล่อเลี้ยงจนไม่เหลือความชุ่มชื่นนอกจากนี้ยังเกิดการสะสมของเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วจนค่อยๆหนาขึ้นแข็งขึ้นอาการนี้เรียกว่าหนังด้านแห้งกร้านซึ่งหากไม่ดูแลอาจแห้งแตกกลายเป็นแผลเรื้อรังจนขาดความมั่นใจ-ช่วยสมานผิวที่แห้งแตกให้เรียบเนียนนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น-ผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างอ่อนโยน-ลดเลือนความดำคล้ำโดยเฉพาะบริเวณหัวเข่าและข้อศอกให้สีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอ
วิธีใช้ทาหลังอาบน้ำ บริเวณที่ส้นเท้าแตก ตาตุ่มด้าน ทิ้งไว้ไม่ต้องล้างออกรับตัวแทนจำหน่าย เปิดบิล50ชิ้นแจกทองสนใจสั่งซื้อ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายคุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#รีวิวครีมทาส้นเท้า
 #วิธีแก้เท้าแตก #วิธีแก้ส้นเท้าแตก #รีวิวส้นเท้าแตก #มิวทาส้นเท้าแตก #MiWThailand
#ครีมบำรุงเท้า #ครีมบำทาส้นเท้าแตก #ครีมทาส้นเท้าแตกมิว #MiwFootheel #Footheel #MIW #CEOMiW 
    คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
   สอบถามเพิ่มเติม....


2
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
[img width=452,height=640]https://3.bp.blogspot.com/-NYc4E00BAOU/WYJmWIINpjI/AAAAAAAAJrk/Z-1_3YlETeIKL8BR_matTQUgP08CzKFEgCLcBGAs/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2597..jpg[/img]
ภาค ก- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่นภาค ข- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)- กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555- ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบรับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)สามารถปริ๊นอ่านได้เลย-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่าปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)โทร : 061-942-8744ไลน์ : คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
https://line.me/ti/p/~clubsclubs
เพิ่มเติมที่ : คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
www.แนวข้อสอบดีดี.com


คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
[img width=250,height=320]https://4.bp.blogspot.com/-5XrA_oLjBu8/WSjkELuEB_I/AAAAAAAAHx0/OfAahf8o4VAlZsA63d7wKP1wBTw57bAogCPcBGAYYCw/s320/%2540bm%2B%25282%2529.jpg[/img]
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
3
 ซื้อเลือกอุปกรณ์เสริมกล้องกล้องถ่ายภาพเคสกล้องเมมกล้องเลนส์รีโมท์เซลฟี่กระเป๋ากล้องเลือกเช่าพระอุปกรณ์สำหรับกล้องราคาถูกที่จำหน่ายกล้องดิจิตอลเลนส์แฟลชถ่ายรูปทุกชนิดสินค้าทั้งขายปลีกและขายส่งหนีทุกวันห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่าละออวงศ์วานชั้นห้องกล้องดิจิตอลอุปกรณ์กริปรีโมทแบตเตอรี่ตู้กันชื้นแฟลชถ่ายรูปกล้องสายลั่นชัตเตอร์อุปกรณ์เสริมกล้องยี่ห้อออกตัวร้านกระเป๋ากล้องสายจับกล้องฟิลเตอร์มากมายมายมากมายรายงานในมูลค่าพิเศษกว่าที่อื่นถ่ายรูปกรุงเทพดามหาเมืองแตะต้องใจคนคนกำลังพูดลุสิ่งนี้คนคุ้นมาที่นี่ร้านกล้องกล้องดิจิตอลกล้องค่ากล้องดิจิตอลแก้วตาแฟลชนิหามแคนนอนถูกเล่าอาบันอย่างไรบนอ่านกระทู้สถาปนากระทู้พร้อมกับประสานสนทนาคุยโตเกี่ยวกับกพแนะนำถ่ายรูปชี้นำนำกล้องแนะนำเป้กล้องสายคล้องคอค้นหาที่เหมาะกับเลนส์กล้องขนถ่ายรูปถ่ายของคุณที่สุดๆมิว่าจะเป็นแบตเตอรี่แฟลชขาตั้งกล้องกระเป๋ากล้องความนิยมและอื่นๆค้นหาวีดีโอจากเลือกอุปกรณ์ค้ำถ่ายวีดีโอกระเป๋าเลนส์แบตเตอรี่อุปกรณ์ชาร์จและอื่นๆสำหรับกล้องถิ่นเหมาะกับความควรการเครื่องใช้คุณมีคเมื่อฉันตัดสินใจเดินลู่สายสืบนักถ่ายทัศนียภาพการมีกล้องดีๆแบบหรือไม่เพียงพอค่ะมันจำเป็นควรมีอุปกรณ์แตกต่างๆขาตั้งขาถือพร้อมด้วยสุดแสบสารพันประโยชน์เลือกตั้งรูปแบบ฿฿อุปกรณ์ค้ำกล้องดิจิตอลคอมแพ็คกล้องดิจิตอลคอมแพ็คอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จแบตเตอปรี่กล้องนิคอนอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เมยสำหรับน้ำมือใหม่ส่วนใหญ่แล้วก็จะชื้อกล้องและเลนส์ชึ่งวันตรงนี้ทีมงานฉันจะมานำทางนำอุปกรณ์เสริมของกล้องขวางครับอุปกรณ์ยันกล้องกล้องดิจิตอลเลนส์กล้องวิดีโออุปกรณ์ถ่ายภาพกล้องดิจิตอลเลนส์กล้องวิดีโออุปกรณ์ขนภาพธคขายเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องและอุปกรณ์ชี้ชวนแนวนี้อนุรักษ์สิทธิ์งานยกขึ้นกระทู้เฉพาะสมาชิกไทยดีที่พ้นเกณฑ์เท่านั้นลูกทีมสมัครใหม่อีกต่างหากไม่สามารถตั้งกระทู้หาได้อุปกรณ์ค้ำอุปกรณ์ยันสำหรับกล้องชนิดเปลือยพลิกเลนส์ได้เคสกล้องเพราะด้วยการใช้งานใต้น้ำกินกล้องและเลนส์กล้องและกพบทความนี้จะช่วยแนะนำมือสดฝึกฝนเล่นกล้องและทั้งหลายผู้รักการถ่ายทิวภาพแห่งซื้อกล้องมาเพราะบางอย่างจำเป็นและช่วยปกป้องอุปกรณ์ถ่ายภาพราคาแพงเครื่องใช้เอ็งข่าวสารควักกระเป๋าขายอุปกรณ์พยุงกล้องอื่นๆแหล่งซื้อขายของมือฝาแฝดออนไลน์แหล่งเบสท์ทูโฮมกล้องวงจรจุกกล้องดิจิตอลแบตเตอรี่ทุกชนิดกล้องทั้งหมดประเภทแบบถ้วนวงจรค้นหาผู้ผลิตกล้องอุคุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
อุปกรณ์กล้อง
อุปกรณ์กล้อง

 ปกรณ์ค้ำออกจากประเทศจีนผู้จำหน่ายกล้องอุปกรณ์เสริมลูกจากประเทศจีนและสินค้าขายกล้องอุปกรณ์เสริมออกจากเมืองจีนที่มีคุณภาพด้วยราคาที่ดีที่สุดในเว็บขายกล้องและอุปกรณ์เสริมกล้องทั่วกระเป๋าขาตั้งเลนส์เมมขาตั้งกล้องพกพาง่ายเบามากๆราคาพระบาทกระเป๋ากล้องออกตัวราคาถูกมีสินค้าให้ลงคะแนนเสียงหลายรายการหาเช่าพระสินค้ากล้องได้แหล่งนี่มีมากรายการในมูลค่าต่ำสุดคลิกปุ่มเช่าพระเลยพฤษภาคมรีวิวเป้กล้องพฤษภาคมข้างหน้าแม่แบบสินขายดิจิตอลอุปกรณ์เสริมงานชดใช้งานพิธีกล้องติดรถยนต์อุปกรณ์พยุงกล้องติดรถยนต์อุปกรณ์ค้ำการใช้งานกล้องติดรถยนต์สินค้าชนิดขาจับอักษะกระจกมองส่วนหลังขายอุปกรณ์สำหรับกล้องดิจิตอลเช่นฟิลเตอร์รีโมตคอนโทรลแฟรชและตัวควบควบคุมแฟรชแผ่นสเลนส์ออโต้ไคู่แค้นสปรับระยะได้ขนาดมมขายึดกลักหุ้มกล้องกล่องปิดคลุมกล้องย่อมวงจรอัดตู้จ่ายไฟโอกาสเพื่อกล้องวงจรปิดจุดประกอบด้วยไหนค่อยมาดูอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องอย่างไรก็ตามละอย่างที่วางธุระภาพต้องมีเสร็จภาพและเค้าความอื่นๆถิ่นน่าสนใจอื่นๆส่งของรวดเร็วทันใจราคาถูกสินค้ามีรับรองกยร้านค้าจำหน่ายและให้เช่าซื้อถ่ายรูปร่างในรัฐประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้บริการเช่าเลนส์พร้อมกับกล้องขนภาพถ่ายปริมาณหนึ่งที่แล้วที่จะเกิดสุโปรพิเศษวันนี้ซื้ออื่นๆรับชิ้นลดทันทีพร้อมอำนาจอันชอบธรรมพิเศษต่างๆสั่งซื้อหมูได้ของแน่นอนจัดส่งฟรีหากสินค้าบกยอบยินดีคืนเงินขายอุปกรณ์เสริมกล้องพร้อมด้วยรับพรีออเดอร์อุปกรณ์ยันกล้องทุกประเภทมูลค่าแตะต้องตัวอย่างเช่นสำหรับกล้องพร้อมกับสำหรับแด่ที่มีเกลียวส่วนใหญ่โตสัดส่วนเหตุด้วยต่อเข้ากับของกล้องดูดาวมาตรรากเหมาะสำหรับวงจรอุดมีสินค้าขายรายการวงจรจุกเศียรสายอุปกรณ์ฟิลเตอร์ขาตั้งกล้องอื่นๆกระเป๋าสวมใส่กล้องดิจิตอลและอุปกรณ์แบรนด์กระเป๋าใส่กล้องและอุปกรณ์แบรนด์ผ้าขนย้ายรูปโกโปรกล้องแอ็คชั่นระดับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะว่าเฉพาะในกลุ่มกีฬาเอ็กซ์ตรีมทำให้ได้ภาพถ่ายในมุมมองอีกครั้งๆที่ภิทต่างกว่าเดิมลื้อพ่อเค้าอยากไปร้านขายแนวร่วมถ่ายรูปจะดูพวกเลนส์ขาสถาปนาเผื่อว่าถูกกว่าไทยก็จะหิ้วเพียรพยายามจ้ะเปล่ารู้ว่าจะไปดูร้านไหนย่านไหนดีค่ะรบแหย่บอกแถวทางด้วยคะจัดจำหน่ายกล้องพร้อมกับอุปกรณ์ดำน้ำดึ่มดำน้ำตื้นถ่ายวีดี อุปกรณ์กล้อง
4
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- ภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ.๒๔๔๖ และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ.ศ.2556
- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
- แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน(มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน(กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน(สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
PROMOTION
รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
 
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ
-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)
สามารถปริ๊นอ่านได้เลย
-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)
หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
 
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่า
ปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)
โทร : 061-942-8744
ไลน์ : คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p
ID : @rpv4428p (ใส่@ด้วย)
เพิ่มเติมที่ : คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
www.แนวข้อสอบดีดี.com

#แนวข้อสอบนักวิชาการ{พัสดุ|พัสดุภัณฑ์}, #แนวข้อสอบ{เจ้าพนักงาน|เจ้าหน้าที่}{พัฒนา|ปรับปรุง}สังคม, #แนวข้อสอบ{เจ้าหน้าที่|ข้าราชการ}บันทึกข้อมูล, #แนวข้อสอบ{เจ้าหน้าที่|ข้าราชการ}{การเงิน|การคลัง}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}บัญชี, #แนวข้อสอบผู้ดูแล{ผู้รับ|คนรับ}{การสงเคราะห์|การอุปถัมภ์|การอนุเคราะห์}, #แนวข้อสอบ{เจ้าพนักงาน|เจ้าหน้าที่}อาชีว{บำบัด|บรรเทา|บำบัดรักษา}, #แนวข้อสอบ{เจ้าหน้าที่|ข้าราชการ}ธุรการ, #แนวข้อสอบนัก{จัดการ|จัดแจง}งาน{ทั่วไป|ทั่วๆไป},#แนวข้อสอบ{พนักงานบริการ|คนที่ทำหน้าที่คอยให้บริการ|พนักงานที่มีหน้าที่บริการ|พนักงานที่ทำหน้าที่บริการ|พนักงานที่มีหน้าที่สำหรับบริการ|พนักงานที่ทำหน้าที่ในการบริการ|พนักงานที่ทำหน้าที่ด้านการบริการ}, #แนวข้อสอบนายช่าง{สำรวจ|ตรวจสอบ|ตรวจ}[/color]
5
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ


คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ
การันตีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์นานกว่า 5 ปี
- ราคาถูกที่สุด เพียงไลค์ละ 0.36 บาท
- มีผลต่ออันดับการค้นหาใน Facebook
- เป็นไลค์คนจริง มีตัวตน คนไทย 100%
- เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แฟนเพจ
- ทำให้แบรนด์สินค้าและแฟนเพจ มีการพูดถึงเพิ่มขึ้น
- เพิ่มการมองเห็นให้กับแฟนเพจ (ทั้งจากสมาชิกแฟนเพจเอง และเพื่อนของสมาชิกแฟนเพจด้วย)
- เสร็จไวใน 1 - 3 วัน
- ทดลองฟรี (10 ไลค์)

แพ็กเกจ
1,000 ไลค์ ราคา 400 บาท
2,000 ไลค์ ราคา 750 บาท (ลด 50 บาท)
3,000 ไลค์ ราคา 1,100 บาท (ลด 100 บาท)
4,000 ไลค์ ราคา 1,450 บาท (ลด 150 บาท)
5,000 ไลค์ ราคา 1,800 บาท (ลด 200 บาท)

สอบถามโทร 062-898-1181
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
http://www.รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ.com


Tag: ซื้อไลค์แฟนเพจ, สร้างเพจใหม่พร้อมยอดไลค์, จ้างไลค์, ปั้มไลค์ ในโทรศัพท์, ไลค์แฟนเพจ, กดไลค์รูป, ปั๊มเพจ, ปั๊มไลค์, ปั๊มไลค์ง่ายๆ, เพิ่มไลค์เพจ, รับ Like Fanpage, ปั๊มไลค์แฟนเพจ, จ้างกดไลค์, สั่งไลค์แฟนเพจ, รับไลค์ครบวงจรทั่วไทย, เพิ่มไลค์คนไทย, คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
รับทำไลค์ครบวงจร
, ไลค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค, ปั๊มไลค์ราคาถูก, กดไลค์แฟนเพจ, วิธีปั้มไลค์ฟรี, รับทำเพจสินค้าพร้อมยอดไลค์, ปั๊มไลค์ครบวงจร, เพิ่มไลค์แฟนเพจ ราคาถูก, ปั๊มไลค์มือถือ, ไลค์เพจ, ปั๊มรูป, คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
ปั่นไลค์
, Up Like Fanpage, บริการเพิ่มไลค์เฟสบุ๊คให้แฟนเพจ, รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ เป็นการโปรโมทแฟนเพจ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าได้, ปั๊มไลค์รูป, ปั๊มไลค์เพจ, รับเพิ่มไลค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค, คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
รับสร้างแฟนเพจพร้อมยอดไลค์
, ปั๊มไลค์เพจ Facebook, ปั๊มไลค์ Facebook, ไลค์แฟนเพจราคาถูก, คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
จ้างไลค์รูป
, ไลค์แฟนเพจได้สูงสุดหนึ่งล้านไลค์, Like Fanpage, ไลค์รูป, Auto Like, ปั๊มไลค์ฟรี, บริการเพิ่มไลค์แฟนเพจฟรี, เพิ่มไลค์, ไลค์ไลค์แฟนเพจ, จ้างเพิ่มไลค์, รับเพิ่ม Like Fanpage Facebook ราคาพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Like Fanpage ให้ดูเป็นความน่าเชื่อถือของร้าน, บริการปั้มไลค์ฟรี, เพิ่มไลค์เพจ ราคาถูก, รับจ้างเพิ่มไลค์, รับทำไลค์แฟนเพจจำนวนมาก, รับทำเพจเฟสบุ๊ค, บริการเพิ่ม Like ให้แฟนเพจของคุณ โดยทีมงานระดับมืออาชีพ ในระยะเวลาอันสั้นและราคาถูก รับประกันไลค์จากคนไทย 100%, แฟนเพจพร้อมยอดไลค์, ปั๊มไลค์รูป Facebook, ปั๊มไลค์ทั่วไป, เพิ่มไลค์แฟนเพจ, ไลค์คนไทย 100%, ปั๊มไลค์เพจฟรี, บริการปั้มไลค์แฟนเพจฟรี, คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
ปั๊มยอดไลค์เป็นคนไทย 100%
, Pump Like, รับปั๊มไลค์เพจ, ปั๊ม Like ฟรี, ปั้มโพสต์, ปั๊มไลค์สถานะ, Add Like Fanpage, จ้างปั๊มไลค์, ปั๊มไลค์รูปเฟส, การเพิ่ม Like เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าของคุณนั่นเอง ด้วยงานบริการเพิ่มไลค์แฟนเพจระดับมืออาชีพ ประสบการณ์การทำงานหลายปี, รับเพิ่มไลค์, ปั๊มไลค์เฟสบุ๊ค, ปั๊มเพจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยอดไลค์เพจเพจเยอะๆ, กด Like, รับปั๊มไลค์รูป, รับจ้างปั๊มไลค์, เพิ่มไลค์ฟรี, รับไลค์แฟนเพจ, โกงไลค์, กดไลค์, ปั๊มเพจเฟสบุ๊ค, เพิ่ม Like, รับจ้างกดไลค์, ปั๊มไลค์เพจคนไทย
6
โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา (อปท.)
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
[img width=452,height=640]https://4.bp.blogspot.com/-52g-b86HDvk/WYpNbPzOTKI/AAAAAAAAJ-Y/Q1BMsdCt4IcP3kjUTp77RjwfID1jbqh4QCLcBGAs/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%2B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2597..jpg[/img]

ภาค ก- แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)- แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546- แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551- แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา- แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254ภาค ข- ปรัชญาพลศึกษา- หลักและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา- แนวข้อสอบ กิจกรรมกีฬา เกม และนันทนาการ- การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก- แนวข้อสอบ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย- แนวข้อสอบ นันทนาการ- แนวข้อสอบวิชาเอก พลศึกษา- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบรับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)สามารถปริ๊นอ่านได้เลย-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่าปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)โทร : 061-942-8744ไลน์ : คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
https://line.me/ti/p/~clubsclubs
เพิ่มเติมที่ : คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
www.แนวข้อสอบดีดี.com
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
[img width=250,height=320]https://4.bp.blogspot.com/-5XrA_oLjBu8/WSjkELuEB_I/AAAAAAAAHx0/OfAahf8o4VAlZsA63d7wKP1wBTw57bAogCPcBGAYYCw/s320/%2540bm%2B%25282%2529.jpg[/img]

คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นนักสันทนาการปฏิบัติการ
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเกษตร
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคหกรรม
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเคมี 
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาชีววิทยา
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาฟิสิกส์
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาพละศึกษา
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาบรรณารักษ์
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาศิลปะ
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชานาฏศิลป์
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาดนตรี
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาดนตรีไทย
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาดนตรีสากล
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาปฐมวัย
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาประถมศึกษา
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก
7
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมแนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งคุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
[img width=452,height=640]https://1.bp.blogspot.com/-sLWjJi5Zrc8/WZtxTQpIpZI/AAAAAAAABTo/vk_vGk74mnMteFTeM0gjZ2AuzV9H_KVFwCEwYBhgL/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%2B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1.jpg[/img]

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม- ความรู้ทั่วไปด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง- กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ- ประชาคมอาเซียน- กรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสหภาพยุโรป- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที, ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)- นโยบายรัฐบาล และนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงคมนาคม- ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ- แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบรับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ-ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)สามารถปริ๊นอ่านได้เลย-หนังสือ ราคา 690 บาท (บริการส่งด่วนฟรี ทั่วประเทศ)หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และเกร็งข้อสอบเก่าปีที่พิมพ์ : 2560 (อัพเดททุกครั้งที่เปิดสอบ)โทร : 061-942-8744ไลน์ : คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
https://line.me/R/ti/p/%40rpv4428p
 ID : @rpv4428p (ใส่@ด้วย)เพิ่มเติมที่ : คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
www.แนวข้อสอบดีดี.com
สั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบคุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
[img width=320,height=82]https://4.bp.blogspot.com/-XhUAQSzNhro/WZtxVK4jAzI/AAAAAAAABTo/vxsOyDW0TzQR7S6KyZEXltrwsYRIhDGUgCEwYBhgL/s320/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599.jpg[/img]
ตำแหน่งเพิ่มเติมคุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
#แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง
8
ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
http://www.attorney285.com/product.detail_886422_th_4256158
ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 5 : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า: 744 หน้า
ขนาด : 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
รายละเอียดหนังสือ 
ในการปิดบัญชีของแต่ละกิจการนอกจากจะจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว ยังต้องจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากรอีกด้วย เช่น รายงานรายจ่ายต้องห้าม รายงานการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) รายงานกระทบยอดรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 รายงานรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลตอบข้อโต้แย้งเมื่อถูกเจ้าพนักงานประเมินสอบถาม
หนังสือ “ต้นแบบ...การปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี” ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางเรื่องให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใหม่ เพื่อให้กิจการสามารถปิดบัญชี ณ วันสิ้นรอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรใหม่ล่าสุด
*กระบวนการบันทึกบัญชีกับที่มาของงบการเงิน
*เกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงิน
*สินทรัพย์
 
สารบัญ
 
chapter 01 จุดเริ่มต้นของงบการเงิน
-กระบวนการบันทึกบัญชีกับที่มาของงบการเงิน
-ต้องคำนึงถึงข้อสมมติฐานทางบัญชี
-เกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงิน
1. การรับรู้สินทรัพย์
2. การรับรู้หนี้สิน
3. การรับรู้รายได้
4. การรับรู้ค่าใช้จ่าย
-การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน
-งบแสดงฐานะการเงิน
-งบกำไรขาดทุน
-งบกระเเสเงินสด
-หมายเหตุประกอบงบการเงิน
-งบการเงิน ณ วันปิดบัญชี
 
 
Chapter 02 สินทรัพย์
-สินทรัพย์
-รายการที่ต้องมีในสินทรัพย์
1.สินทรัพย์หมุนเวียน
2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.เงินสด ธนบัตร และเหรียญ
2.เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
3.เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
4.เช็คที่ถึงกำหนดชำระ แต่ยังมิได้นำฝาก
5.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
-บทบาทและความสำคัญของเงินสด
-การควบคุมเกี่ยวกับเงินสด
-การจัดการเงินสด
-วิธีการเร่งเวลาในการรับเงินสด
-วิธีการชะลอการจ่ายเงินสด
-ปัญหาของเงินสด
-สมุดบัญชีเงินสดย่อย
-ระบบ lmprest System
-การตั้งวงเงินสดย่อย
รายจ่ายเงินสดย่อย
-ทะเบียนใบสำคัญจ่าย
-ทะเบียนจ่ายเช็ค
-การบันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค
-ลูกหนี้การค้า
การบันทึกบัญชีการเช่าซื้อ
-ลูกหนี้ ณ วันปิดบัญชี
-หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
-การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
-การตัดจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-เงินทดรองจ่าย
-เงินทดรองจ่ายโดยพนักงานของกิจการ
-เงินทดรองจ่ายแทนบุคคลอื่น
-เงินให้กู้ยืม
การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
-การยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ไม่คิดได้หรือไม่
-ให้กรรมการกูยืมเงิน
ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงิน
-การให้กู้ยืม ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ลูกหนี้ค่าหุ้นถือเป็นการให้กู้ยืมเงิน
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
-งบการเงินสะท้อนการกู้ยืมเงินอย่างไร
-สินค้าคงเหลือ
-ประเภทของสินค้าคงเหลือ
-ระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ
-กรรมสิทธิ์ในสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี
-การคำนวณมูลค่าของสินค้าคงเหลือผิดพลาด
-ราคาของสินค้าคงเหลือ
-การตีราคาสินค้าคงเหลือ
-การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน
-การรับรู้สินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
-การทำลายของเสีย เสื่อมคุณภาพ มีตำหนิ ล้าสมัย หมดอายุ
-สินค้าขาดหรือเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
-สินทรัพย์หมุนเวียน
-รายได้ค้างรับ
-ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
-เงินลงทุน
-การวัดมูลค่าของเงินลงทุน
-การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
-ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-เงินลงทุน ณ วันปิดบัญชี
-รายงานเงินลงทุน ณ วันปิดบัญชี
-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-การรับรู้ต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-การวัดมูลค่าและการได้มาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-ราคาทุนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และส่วนประกอบที่สำคัญ
-ราคาต้นทุนของสินทรัพย์ 
1.ที่ดิน
2.อาคาร
-ต้นทุนทรัพย์สินที่ซื้อเป็นเงินสด
-ต้นทุนทรัพย์สินที่เกิดจากการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ
-การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายาร
-วิธีตีราคาใหม่
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
-การคำนาณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
-การคิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นกลุ่ม
-การแยกส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-สิินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
-รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาซึ่งโครงการวินิจจัยและพัฒนา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอุดหนุนของรัฐบาล
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นเองภายในกิจการ
-ต้นทุนของ Website
-วิธีตีราคาใหม่
-การตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีการหักค่าตัดจำหน่าย
-การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-การหักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามประมวลรัษฎากร
-การด้อยค่าของสินทรัพย์
-การระบุสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า
-ข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์
-การทดสอบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
-การประมาณการราคาขายสุทธิ
-การประมาณการมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
-การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
-การบัญชีเกี่ยวกับด้อยค่าของสินทรัพย์
-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าจากการด้อยค่าสินทรัพย์
-หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
-การกลับรายการการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
 
Chapter 03   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
-หนี้สิน
-หนี้สินหมุนเวียน
-หนี้สินไม่หมุนเวียน
-เจ้าหนี้การค้า
-เงินกู้ยืมระยะยาว
-การกู้ยืมหลายวัตถุประสงค์
-ประมาณการหนี้สิน
-ประเภทของหนี้สิน
-การวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
-การรับประกันสินค้า
-หนี้ค่าสัมนาคุณโดยประมาณ
-หนี้ค่าบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลโดยประมาณ
-ประมาณการค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และการบูรณะ
-การวัดมูลค่าด้วยการตีราคาใหม่
-ประมาณการหนี้สินกับประมวลรัษฎากร
-หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
-สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
-หนี้สินหมุนเวียนอื่น
-หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
-เจ้าหนี้สัญญาเช่าระยะยาว
-สัญญาเช่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
-แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
-มูลค่าซาก
-มูลค่าซากที่มีการประกัน
-สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ที่เช่า
-การขายและเช่ากลับคืน
-ส่วนของเจ้าของ
-ทุนเรือนห้น
-เงินปันผลและเงินสำรอง
-กำไรต่อหุ้น
-ข้อสมมุติฐานทางบัญชี
-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับการคำนวณกำไรต่อหุ้น
-ผลตอบแทนจากกำไรต่อหุ้น
-กำไรต่อหุ้นตามมาตรฐานการบัญชี
-การคำนวณกำไรต่อหุ้น
 
 
Chapter 04 รายได้
-รายได้
-การตรวจสอบรายได้ ณ วันปิดบัญชี
-รายได้ทางภาษีอากร
1.รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้
2.รายได้ที่ยกเวินภาษีเงินได้
-รายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
-รายได้เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
-เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
-ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
-รายได้เงินปันผล
-เงินปันผลที่ได้จากนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
-เงินได้จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
-กิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
-ใบแสดงสิทธิและเงินปันผล
-รายได้จากการขายเครื่องจักร
-กิจการสถานศึกษาและที่ได้จากการประกอบกิจการ
-สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
-การโอนและการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค
-การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
-การวัดมูลค่าของรายได้
1.การรับรู้รายได้ของธุรกิจขายสินค้า
2.การรับรู้รายได้ของธุรกิจให้บิการ
3.การรับรู้รายได้ค่าดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล
-ปัญหาาการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
-การรับรู้รายได้ตามประมวลรัษฎากร
1.เกณฑ์เงินสด
2.เกณฑ์สิทธิ
-เกณฑ์สิทธิคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528
1.สถาบันการเงิน
2.กิจการประกันชีวิต
3.กิจการฝากขายสิรค้า
4.กิจการใช้เช่าทรัพย์สิน
5.กิจการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ
6.กิจการก่อสร้าง
7.กิจการขายอสังหาริมทรัพย์
8.กิจการสนามกอล์ฟและกิจการให้บริการระยะยาวแก่สมาชิก
9.กิจการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อส่งมอบ
10.กิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
11.บริษัทบริหารสินทรัพย์
-ปัญหารายได้อื่น
1.กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
2.กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.ดอกเบี้ยรับ
 
 
Chapter 05 ค่าใช้จ่าย (Expenses)
-ค่าใช้จ่าย
-รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุนหรือรายจ่ายฝ่ายทุน
-รายจ่ายที่หากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้
-การตรวจสอบ ค่าใช้จ่าย ณ วันปิดบัญชี
-รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น
-ต้นทุนขายหรือต้นทุนขายให้บริการ
-รายจ่ายในการขายและการบริหาร
-รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
-ค่าตอบแทนกรรมการ
-ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพย์
-ค่าพาหนะ รายจ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
-ค่าระวาง ค่าขนส่ง
-ค่าเช่า
-ค่าซ่อมแซม
-ค่ารับรอง
-ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย
-รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะและรายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬา
-หนี้สูญ
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
-การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามประมวลรัษฎากร
-การคำนวนหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
-การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อราคาทรัพย์สินเกินกว่าอัตราที่กำหนด
-การหักค่าเสื่อมราคาวิธี ลดยอดทวีคูณ
-เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
-เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
-อาคารโรงงาน
-เครื่องจักรและอุปกรณ์
-อาคารถาวรของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
-รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
-ภาษีซื้อของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
-การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
-รายจ่ายต้องห้ามที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 
มาตรา 65 ทวิ (2) ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
มาตรา 65 ทวิ (3) การตีราคาทรัพย์สิน
มาตรา 65 ทวิ (4) ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน
มาตรา 65 ทวิ (5) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
มาตรา 65 ทวิ (6) การตีราราสินค้าคงเหลือ
มาตรา 65 ทวิ (7) ราคาทุนของสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศ
มาตรา 65 ทวิ (8) ราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
มาตรา 65 ทวิ (9) การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
-รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
-การบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
-ค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาตรา 65 ทวิ (10) รายได้เงินปันผล
มาตรา 65 ทวิ (11) ดอกเบี้ยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
มาตรา 65 ทวิ (12) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
มาตรา 65 ทวิ (13) มูลนิธิหรือสมาคม
มาตรา 65 ทวิ (14) ภาษีขาย
-รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี
มาตรา 65 ตรี (1) เงินสำรองต่างๆ
มาตรา 65 ตรี (2) เงินกองทุน
มาตรา 65 ตรี (3) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
-การให้ดดยเสน่หา หรือการกุศล
มาตรา 65 ตรี (4) ค่ารับรองหรือค่าบริการ
มาตรา 65 ตรี (5) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
มาตรา 65 ตรี (6) เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับอาญา
-ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
มาตรา 65 ตรี (7) การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทน
-ของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
มาตรา 65 ตรี (8) เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
-เฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควร
มาตรา 65 ตรี (9) รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง
-หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น
มาตรา 65 ตรี (10) ค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นเจ้าของเองและใช้เอง
มาตรา 65 ตรี (11) ดอกเบี้ยที่คิดให้สำหรับเงินทุน เงินสำรองต่างๆ หรือเงินกองทุนของตนเอง
มาตรา 65 ตรี (12) ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกัน หรือสัญญาคุ้มกันใดๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
มาตรา 65 ตรี (13) รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
มตารา 65 ตรี (14) รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ
มาตรา 65 ตรี (15) ค่าซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
มาตรา 65 ตรี (16) ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการที่ทำ
มาตรา 65 ตรี (17) ค่าของทรัพย์สินนอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ำลง ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 65 ทวิ
มาตรา 65 ตรี (18) รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
มาตรา 65 ตรี (19) รายจ่ายใดๆที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้ เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว
มาตรา 65 ตรี (20) รายจ่ายที่มีลักษณะทำนองเดียวกับที่ได้ระบไว้ใน 1-9 ซึ่งจะกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
-ต้นทุนการกู้ยืม
-รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
-ค่าใช้จ่ายนันทนาการ
-ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
-เงินที่จ่ายให้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุน  การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอ่าน
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนพิการ
-เงินที่คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างงานของศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ
-การดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไขฟื้นฟู สงเคราะห์เด็กและเยาว์ชน
-รายจ่ายเพื่อการลงทุนต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น
-รายจ่ายจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาบัญชี
-กิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
-รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
 
Chapter 06 การปรับปรุงกำไรสุทธิและสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม ณ วันปิดบัญชี
-นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
-การปรับปรุงกำไรสุทธิ ณ วันปิดบัญชีที่ต้องระมัดระวัง
-10 รายการปรับปรุงที่ต้องระมัดระวัง
-ความแตกต่างทางบัญชีกับทางภาษีอากร
-ความแตกต่างของการวัดมูลค่าของรายได้
-ความแตกต่างของรายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีอากรถือเป็นรายได้
-กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 ณ วันปิดบัญชี
-บัญชีพิเศษการหักภาษี ณ ที่จ่าย
-รายงานภาษีขายและรายงานภาษีซื้อ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
"http://www.attorney285.com/product_886422_th**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
 http://www.attorney285.co.th/how2order
 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
http://www.Attorney285.co.th
 
Facebook คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
http://www.facebook.com/attorney285.Law
 อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   

คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ


Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


9
ตลาด ซื้อ-ขาย / Re: ชุดสไลเดอร์ชิงช้าแป้นบาสรุ่นหมีร่าเริง
« กระทู้ล่าสุด โดย ttads2522 เมื่อ 22 นาทีที่แล้ว »
ขอรายละเอียด ได้ที่ไหนนะครับ
10
เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน วิธีการทวงหนี้อย่างถูกกฎหมาย สุพิศ ปราณีตพลกรัง
คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
http://www.attorney285.com/product.detail_897936_th_6797248
เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน วิธีการทวงหนี้อย่างถูกกฎหมาย สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 341 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ภาค 1 หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
 
ข้อความเบื้องต้น
หลักเกณฑ์และข้อสังเกตกฎหมายเกี่ยวกับคดีกู้ยืมเงิน
ลักษณะทั่วไปของสัญญากู้ยืมเงิน
หลักฐานในการกู้ยืมเงิน
ดอกเบี้ย
การใช้เงิน
คำฟ้อง
คำให้การและการนำสืบ
ฝ่ายใดมีหน้าที่นำสืบ
กู้เบิกเงินเกินบัญชี
 
ภาค 2 ทางปฏิบัติในคดีกู้ยืมเงิน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
คำฟ้อง
แก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำให้การและแก้ไขคำให้การ
การชี้สองสถาน
การนำสืบ
สัญญากู้เงิน
สัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่างคำฟ้อง
ตัวอย่างคำให้การ
 
ภาค 3 การกู้ยืมเงินกับขอบข่ายความรับผิดชอบทางอาญา
 
การกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
การทวงถามหนี้
ตารางสรุปโทษทางอาญา
 
ภาคผนวก
 
พ.ร.ก. การกู้ยืมอันเป็นฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527
พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560
พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
 
บรรณานุกรม

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
"http://www.attorney285.com/product_897936_th*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
 http://www.attorney285.co.th/how2order
 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
http://www.Attorney285.co.th
 
Facebook คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ
http://www.facebook.com/attorney285.Law
 อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   

คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ


Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


คุณไม่สามารถมองเห็น links ได้ กรุณา.สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
หน้า: 1 2 3 ... 10
ร่วมขับเคลื่อนโดย