View full version: ตำนานต่างๆของคนใต้
 1. กำไลถมทอง ถมเงิน
 2. การจักสานย่านลิเพา
 3. การจักสานกระจูด
 4. การทำกะปิ ของชาวขนอม
 5. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน
 6. กระบอกขนมจีน ภาษาถิ่นเรียก "บอกหนมจีน"
 7. เรือ หัวโทง ศิลปะงานไม้ ลำนำชีวิตชายฝั่งอันดามัน
 8. พระนิพพานโสตร
 9. กวนข้าวยาคู (ข้าวมธุปายาสยาคู)
 10. การทอลาน
 11. หนังสือ พระยาชมพู
 12. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน
 13. การเล่นทาย
 14. นานาผลิตภัณฑ์ที่"บ้านคีรีวง"
 15. ระบำทักษิณาภัตราภรณ์
 16. ระบำแกะหนัง
 17. การต่อกระดูกด้วยยาสมุนไพรของหมอจัด ทวีพรหม
 18. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - ตำนานพอยนุ้ย - พอยใหญ่ จังหวัดพัทลุง
 19. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - ตำนานวีรบุรุษพังพการ จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาทะนาน
 20. ตำนาน นิทานภาคใต้ - นิทานกล้วยสองปลี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 21. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - ตำนานขอนคลาน จังหวัดสตูล
 22. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - ตำนานวัดพระธาตุสวีและพระธาตุสวี จังหวัดชุมพร
 23. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - ตำนานเขาเจ้าไหม จังหวัดตรัง
 24. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - ตำนานวัดถ้ำพระพุทธ จังหวัดตรัง
 25. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - กำเนิดสุรา
 26. ส่งท้ายก่อนนอนด้วย ตำนานเขานางหงส์ จังหวัดพังงา
 27. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - ตำนานเหตุที่วัวฟันหัก จังหวัดภูเก็ต
 28. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - เจ๊ะอาลี จังหวัดนราธิวาส
 29. ตำนาน ภาคใต้ พระยาภูผาภักดี จังหวัด นราธิวาส
 30. ตำนาน ภาคใต้ โต๊ะนิ จังหวัดยะลา
 31. ตำนาน ภาคใต้ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภัคดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง
 32. ตำนานภาคใต้ -ตำนานนกกรงหัวจุก
 33. ชนหญ้าขี้เตรย
 34. เพลงเรือบ้านแหลมโพธิ์
 35. ไก่ขึ้นร้าน
 36. ประเพณีลอยเรือ
 37. ประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง
 38. ประเพณีแห่พระแข่งเรือ
 39. พิธีเหยียบลูกนาว
 40. พิธีทำภูมิ
 41. พิธีตายายย่าน
 42. นิทานตำนาน ภาคใต้ บ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
 43. แม่ ศรีขวัญทอง ตำนานเล่าขาน ภูมิปัญญาชาวสุราษฎร์ มาช้านาน
 44. ตำนานปักษ์ใต้ และความเชื่อของคนใต้ "ทวดในรูปสัตว์"
 45. มวยไชยา
 46. หลวงเทพเสนาเจ้าเมืองกระบี่คนแรกของจังหวัดกระบี่
 47. ประวัติหนังตะลุง
 48. นิทานคนใต้
 49. แก่นข้าว
 50. ขอบคุณคับ