View full version: ตำนานต่างๆของคนใต้
 1. ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต
 2. ต้นจาก
 3. เรื่องของขวาน
 4. อยากรู้มั้ยทำไมคนทำกันเยอะ
 5. ตำนานพระขวาง
 6. นิทานพื้นบ้าน ตำนานภาคใต้ - เจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
 7. ตำนานเขาช้าง
 8. นิทานพื้นบ้าน ตำนาน เกาะเภตรา จ.ตรัง
 9. ตำนานพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
 10. ประวัติ
 11. ตำนาน พังพการ
 12. บูสุ
 13. พระยาฉัททันต์
 14. การต่อกระดูก พระครูธรรมธราธิคุณ (พ่อท่านจบ)
 15. แทททู มิวสิคฮอลล์ ระนอง สถานบันเทิงยามราตรี
 16. ประยงค์ รณรงค์.. ปราชญ์ชาวบ้าน คนดีศรีแผ่นดิน เจ้าของรางวัลแมกไซไซ
 17. พงศาวดารเมืองพัทลุง
 18. ระบำตุมปัง
 19. งานบุญเดือนสิบ
 20. ประเพณีให้ทานไฟ
 21. ชุมเห็ดเทศ--- ยาขับปัสสาวะ
 22. ขมิ้นอ้อย (ว่านเหลือง)
 23. ภูมิปัญญาในด้านสมุนไพรของภาคใต้
 24. ประเพณีลากพระ (ชักพระ) จังหวัด นครศรีธรรมราช
 25. ประเพณีถือศีลกินเจ
 26. ประเพณีสารทเดือนสิบ
 27. ประเพณีให้ทานไฟ
 28. ประเพณีการแข่งเรือกอและด้วยฝีพาย
 29. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน
 30. ประเพณีอาบน้ำคนแก่
 31. ประเพณีการแต่งงาน
 32. ประเพณีการแห่นก
 33. ประเพณีการเดินเต่า
 34. ประเพณีกวนข้าวอาซูรอ
 35. ประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ
 36. ประเพณีลอยแพ
 37. ดาระ
 38. ประเพณีรับ - ส่งตายาย
 39. ประเพณีสวดมาลัย
 40. ประเพณีพุ่มผ้าป่า
 41. ประเพณีพิธีโกนผมไฟของมุสลิม
 42. ประเพณีหามเริน
 43. ประเพณีแข่งขันว่าว
 44. พิธีไหว้เจ้าที่ควาย
 45. พิธีเสนเฮือน
 46. พิธีทำเคราะห์บ้าน
 47. พิธีทำขวัญเด็ก
 48. พิธีละหมาด
 49. พิธีกวนข้าวยาคู
 50. พิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ