View full version: ตำนานต่างๆของคนใต้
 1. อาคาร เก่าแก่ในภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
 2. ?บา ติกภูเก็ต? มนต์เสน่ห์บนผืนผ้า บทพิสูจน์สร้างโอกาสจากวิกฤต
 3. ตำนาน ประเพณีพ้อต่อ
 4. เพราะ เราคือชาวเล
 5. เมือง คอนจุดเริ่มต้น ?นาฏศิลป์อาเซียน? สุนทรียะนาฏกรรมแห่งตะวันออก
 6. ทราบ ไหม..เด็กใต้เขาเล่นว่าวอะไรกัน?
 7. ชน เผ่ามอแกน
 8. "เมืองลิกอร์" ณ นครศรีธรรมราช
 9. งาน บุญเดือนสิบ
 10. จังหวัด“ภูเก็ต”หรือ“ ภูเก็จ” ชื่อนั้นสำคัญไฉน?
 11. ถือ ศีลกินผัก ประเพณีทรงคุณค่าแห่งภูเก็ต
 12. “ข้าว แต๋นน้ำแตงโม” รสเด็ด ต้นตำรับรายแรกแห่งเมืองลุง
 13. "บาบ๋า"วัฒนธรรมอันงดงามของชาวภูเก็ต
 14. "ผ้าไหมพุมเรียง" ผ้าทอผืนงามเมืองไชยา
 15. “อ่าว มะนาว”สวยเหงา...ไม่เปรี้ยว/ ปิ่น บุตรี
 16. ไก่ ขึ้นร้าน : การเล่นของเด็ก
 17. เขา ศรีวิชัย/เขาพระนารายณ์
 18. กวน ข้าวยาคู (ข้าวมธุปายาสยาคู)
 19. "เต้า กั้ว"มื้อเช้า จานเด็ดชาวใต้
 20. อำเภอ พุนพิน
 21. ประเพณี ซัดต้ม
 22. ดาว รุ่งโนรา ภูสุดา ภักดี
 23. ดาว รุ่งโนรา เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว
 24. ประวัติศาสตร์ จ.พัทลุง
 25. ตำนาน สะพานสารสิน ภูเก็ต - พังงา
 26. ตำนาน พระขวาง
 27. ตำนาน เขาแดง จ.พัทลุง (กลอน)
 28. คิด ถึงนิทานลุงพร กับอีตาเกษม ฉายพันธ์ เลยเอามาฝาก ๑ เรื่อง
 29. *** นิทานลุงพร เรื่องไม่เอาอีกแล้ว ***
 30. *** นิทานลุงพร อีก 4 เรื่อง ***
 31. *หลักเมืองจังหวัดระนอง*
 32. ~ประวัติคอซู้เจียง~ เจ้าเมืองระนอง
 33. ~ตำนานเมืองระนอง~
 34. เกาะ หนูเกาะแมว
 35. นิทาน เรื่อง แบ่งแตงจีน
 36. แม่ศรีขวัญทอง ตำนานเล่าขาน ภูมิปัญญาชาวสุราษฎร์ มาช้านาน
 37. ตำนาน เรื่อง แม่โพสพ ฉบับชาวพัทลุง
 38. เงาะ ป่าซาไก
 39. ตำนาน โนรา ภาคใต้
 40. นิทานเรื่อง นางแตก
 41. นิทาน เรื่อง หูหนวกกับตาบอด
 42. ตำนาน เรื่อง วัดข้ามเฒ่า
 43. นิทาน พื้นบ้านเรื่อง "หัวล้านนอกครู"
 44. นิทาน เรื่อง กินเหล้าแล้วอายุยืน
 45. ขุน โจร รุ่งดอนทราย และดำหัวแพร
 46. เรื่อง เล่าตำนาน กงหรา
 47. ชื่อ เรื่อง ลูกเนรคุณ
 48. ตำนาน ตากใบ
 49. ตำนาน เขาช้าง จ.พังงา
 50. นิทานเรื่อง สามเกลอ