View full version: ภาษาใต้วันละคำ
 1. ขี้คางคก (ภาษาชุมพร)
 2. เขลอะขละ (ภาษาชุมพร)
 3. กะอะ (ภาษาชุมพร)
 4. กะพล้อ (ภาษาชุมพร)
 5. เข็ด (ภาษาปักษ์ใต้)
 6. หยันผึด, หยันนิ (ภาษาชุมพร)
 7. ทำหมอ (ภาษาชุมพร)
 8. ส้อน (ภาษาชุมพร)
 9. จิ้งแพลม (ภาษาชุมพร)
 10. วิ่น (ภาษาชุมพร)
 11. เขล็ง (ภาษาชุมพร)
 12. จวน (ภาษาชุมพร)
 13. หวน (ภาษาชุมพร)
 14. รุมสุม
 15. วาน
 16. งั้นแหละคาด (ภาษาถิ่นคอนเป็นหย่อมๆ)
 17. บัดสี
 18. ภาษาใต้วันละคำ"ซีเหม้ง"
 19. รัดดวง
 20. แหลง
 21. รบ
 22. ลักเลง
 23. เบี้ย
 24. ช็อต ๆ
 25. แช
 26. พร้า
 27. คง
 28. คลด, ลด
 29. ท่า
 30. หวิบ
 31. ฉิว
 32. ไม่รู้แห่ง..... (ภาษาชุมพร)
 33. ลอกอ
 34. ปละ
 35. **อยากรู้มานานแล้ว ตอบเราด้วย**
 36. คร่าว
 37. นวน
 38. ชาติคล่อง
 39. ราน
 40. เพลี่ยง
 41. ฉาบ
 42. แต่สวน
 43. ยน
 44. เทียมอยู่
 45. คันพันนั้น
 46. สุทาน=แบบนั้น
 47. เซีย (ภาษาชุมพร)
 48. เด็ด (ภาษาชุมพร)
 49. แหะ (ภาษาชุมพร)
 50. ภาษาใต้ ครับ พี่น้อง !