View full version: ภาษาใต้วันละคำ
 1. โหรา, ออกลาย
 2. ห้าเล่ง
 3. หวังเหวิด
 4. ออกดิบ, ทางดาด
 5. ทำฤทธิ์
 6. ภาษาใต้ วันนี้เสนอคำว่า ลานนกหว้า
 7. ก๋องซี่
 8. น้ำผึ้งโหนด, น้ำผึ้งแว่น, น้ำตาลแว่น
 9. เสนอภาษาใต้วันนี้คือ "พริ่ม ๆ"
 10. ขล้อง
 11. แถกเหงือก
 12. ผึด
 13. กล้วยหลา.หมายถึง
 14. เสนอคำว่า โกปี๊
 15. เสนอคำว่า แผ็ง
 16. ไปโม่งกัน
 17. หลกแหล็ก
 18. อ่อน มูกลิง เหมง
 19. มวนยา, ยาเร็ต, สูบยา
 20. ลำเท็งเสี้่ยน (*ชุมพร)
 21. หลาบ
 22. หยาด
 23. ขวิดตุง
 24. เสนอคำว่า ม๋องแหม๋ง
 25. "SHARP"
 26. หกใส่
 27. จิงหมี
 28. ลูกก่อ
 29. หมา, หอน
 30. ก้วยช๊อค
 31. แมงโรม
 32. รวมศัพท์ภาษาใต้(พจณานุกรมฉบับภาษาใต้)
 33. หญ้าเกรย
 34. คำว่า โคม คับ
 35. ภาษาใต้วันละคำ
 36. ภาษาใต้วันละคำ (ดานเเฉียง)
 37. หนำ
 38. แมงอุง
 39. โม่ง
 40. หญ้างับ
 41. พังลา, มังลา(*ชุมพร)
 42. ป้อย
 43. หน้าถัง (*ชุมพร)
 44. ผมเอามาสักคำกันทิครั่บ "ถุงกรอกแกรก"
 45. เป็นเอือน
 46. หวัก
 47. คำว่า เอือด
 48. หวันช้าย,มุ้งมิ้ง,รางๆ
 49. มง
 50. microsoft-windows-7