View full version: ภาษาใต้วันละคำ
 1. faddystore
 2. p90x
 3. ไม่สาวาน ภาษาใต้
 4. จวน
 5. หยบ
 6. เกือก
 7. น้ำชุบ
 8. หลัก
 9. น่วย (*ชุมพร)
 10. ลอกอ
 11. ทีวี
 12. พาโล ลาล้า ไช
 13. ข้าวดัง
 14. ไอไหร
 15. ภาษาใต้ วันนี้เสนอคำว่า พรก
 16. คำว่า แต่สวน ครับ
 17. พรือโฉ้ ภาษาใต้วันละคำ
 18. ผัด
 19. ตาโร้ะ
 20. ไฟฉาย
 21. คำว่า เนือย
 22. ดีปลี
 23. ฉึก
 24. แฉ๊ะ
 25. ถอดสี
 26. ทำเฒ่า
 27. ทำนุ้ย
 28. ซักย่าน
 29. ไหว้เมีย
 30. หวันมุ้งมิ้ง
 31. หวัน
 32. บ้าเหมีย
 33. รดท่อน
 34. กลก แกล็ก
 35. แน่นฉัดโหนด หรือ แน่นตึก
 36. ภาษาใต้ วันนี้เสนอคำว่า เท
 37. ลก ลก
 38. ขอเสนอคำว่า เปะ
 39. เม่อ
 40. น่ำข้าว *(ชุมพร)
 41. ท่ง
 42. หรอยแรง
 43. ต่อโพรก
 44. ราสา
 45. หวันช้าย
 46. กะเอ
 47. บ้านๆๆ
 48. ใหญ่โต๋
 49. ราสา
 50. รุกรุย