View full version: ภาษาใต้วันละคำ
 1. ลิงติง
 2. ไช
 3. อิโหลกโข้กเข้กอิเหลกตายน
 4. แมงพี้ (*ชุมพร)
 5. ยิก
 6. แขบ
 7. เม่งผรา
 8. น้อยแหน่ - น้อยหนัง (*ชุมพร)
 9. ขวยใจ
 10. แช
 11. เบี้ย
 12. เฟือน
 13. ลิด
 14. ยาวี วันละคำ
 15. แหลงนาทวี
 16. ลูกเผ็ด
 17. เอาเหลย
 18. หลบบ้าน
 19. บัดสี
 20. สาว่า
 21. แทง กลก แกล็ก
 22. เคอะ
 23. สกโคก
 24. ภาษาใต้
 25. ซ้องแซ้ง
 26. คำว่า หลาว ครับ
 27. ลูกแทง
 28. ขวิดตุง
 29. บอบ
 30. เต็มบันทัด
 31. คับโลง
 32. ซามดี
 33. ไม่ขี้หก
 34. ไปฉัดบอล
 35. คันวาน
 36. ทำไหร
 37. อย่ายุ่ง
 38. หรอยแรง แปลว่าอร่อยมาก 55555
 39. หวันมุ้งมิ้ง
 40. โย้ะๆ
 41. ขอเสนอคำว่า..หวัน..
 42. หล็อกแหล็ก
 43. ลายเคง - ลายมาย
 44. รอด
 45. คำว่า เนือย
 46. ปากตู
 47. ตอใด
 48. ชับเปรี๊ยะ
 49. กินเหนียว
 50. แขบ