ฟังเพลงใต้ เพื่อชีวิต ลูกทุ่งเพื่อชีวิต โหลด มิดี้ราคาโอเกะ แจก midi karaoke

Damkwan IT Club zone -:- => โหลดโปรแกรม ฟรี => ข้อความที่เริ่มโดย: unrealx ที่ 29/พ.ค./11

หัวข้อ: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: unrealx ที่ 29/พ.ค./11
__________________________________________________________________
โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full][กุญแจ]  (http://www.bit-80.com/m8g1m9m56ryo)
__________________________________________________________________

(http://thdl.in.th/dlbutt.png) (http://www.bit-80.com/m8g1m9m56ryo)
[• เว็บฝากไฟล์ในไทย • ลิ้งค์เดียวจบ • ไม่ใช่เว็บบิท ]
ชื่อไฟล์ : 275457_TRDL5_โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง.zip
ขนาดไฟล์ : 21.8284091949463 เมกกะไบต์
__________________________________________________________________
Screenshot (ปก/ตัวอย่าง) :

http://www.uppic.net/show/df11873c3ff703938684df05fc70527f (http://www.uppic.net/show/df11873c3ff703938684df05fc70527f)
__________________________________________________________________

Description (รายละเอียดไฟล์) :

[Software (Windows)]

http://uppic.net/show/df11873c3ff703938684df05fc70527f

http://uppic.net/full/df11873c3ff703938684df05fc70527f

เหมาะสำหรับร้านค้ากลางหรือเล็ก ตัวนี้ไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ครับ ไม่ล็อกวันที่ หรือจำนวนบิล

            มีคู่มือการใช้ ใช้กับระบบบาร์โค้ด หรือลิ้นชักเก็บเงิน และพิมพ์สลิปได้

           ผู้ใช้ admin รหัสผ่าน 1111

           โปรแกรมนี้ เป็น โปรแกรมสต๊อก หรือ โปรแกรมสินค้าคงคลัง รวมทั้งการ  ออกบิลขาย และ ขายหน้าร้าน ที่ออกแบบสำหรับ ธุรกิจทั่วไปโดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการขาย     ,     ระบบ การขายหน้าร้าน (POS)     ,     ระบบ การจัดซื้อ     ,     ระบบ สินค้าคงคลัง     ,     ระบบ ลูกหนี้     ,     ระบบ เจ้าหนี้     ,    ระบบ การเงิน และ ระบบ การออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน     ,     ใบกำกับภาษี เป็นต้น

             ทรัพยากรของระบบที่โปรแกรมต้องการ ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้

> ระบบปฏิบัติการ Windows XP     ,     Vista สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version

> ระบบปฏิบัติการ  Win2003 Server     ,     Vista Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *

> โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management)  MS Access

> โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management)  MS SQL  *

> CPU Celeron  2 GHz หรือสูงกว่า

> Memory 512 MB หรือสูงกว่า

> Monitor SVGA ความละเอียด 1024x768

> พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรมใน Hard disk 50 MB

> .Net Frame work 2.0 

> ระบบ Network ( Lan : local area network ) *

> Web Hosting **

> Pocket PC Support Windows Mobile 5.0 **

**** รองรับการทำงานผ่าน Internet ****
    คุณสมบัติของ  โปรแกรมสต๊อก และ โปรแกรมขายหน้าร้าน
  โปรแกรม Nanosoft Smart INV เป็น โปรแกรมสต๊อก หรือ โปรแกรมสินค้าคงคลัง รวมทั้งการ  ออกบิลขาย และ ขายหน้าร้าน ที่ออกแบบสำหรับ ธุรกิจทั่วไปโดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการขาย    ,    ระบบ การขายหน้าร้าน (POS)    ,    ระบบ การจัดซื้อ    ,    ระบบ สินค้าคงคลัง    ,    ระบบ ลูกหนี้    ,    ระบบ เจ้าหนี้    ,   ระบบ การเงิน และ ระบบ การออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน    ,    ใบกำกับภาษี เป็นต้น โดยรายละเอียดของ โปรแกรมสต๊อก สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบ การขาย
> ระบบการขายสินค้า
   เป็นระบบการขายสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การขายสินค้า แบ่งการขายออกเป็น 2 แบบ คือ บันทึกการขายแบบปกติ และ ขายหน้าหน้าร้าน ( Point of Sale )      นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วย การออกใบเสนอราคา    ,    การรับเงินมัดจำ    ,    การยกเลิกการขาย และ รายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสาร     การขายในแบบต่างๆ ได้คือ ใบเสร็จรับเงิน    ,    ใบกำกับภาษี    ,    ใบส่งของ    ,    ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือ ใบเสนอราคา เป็นต้น โดย เมื่อมีการขายสินค้าโปรแกรมจะทำ    การตัดสต็อก และ คิดต้นทุนการขายให้เองโดยอัตโนมัติ ทำให้ทราบต้นทุนการขายเบื้องต้นได้ทันที โดย การขายนี้สามารถแยกลักษณะการขายตามชนิดภาษีมูลค่าเพิ่ม    ได้ คือ สินค้ารวมภาษี    ,    สินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี ในส่วนของ  การขายหน้าหน้าร้าน ( Point of Sale )  โปรแกรมสามารถเชื่อมกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด    ,        เครื่องพิมพ์สลิป และ ลิ้นชักเก็บเงินได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการพักการขายได้โดยไม่จำกัด และ ในการขายหากเป็นการขายด้วยเงินเชื่อโปรแกรม  จะทำการเชื่อมโยง ระบบไปยังระบบลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ ในส่วนของการรายงานการขาย จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
   - รายงานการขายสินค้าประจำวัน
   - รายงานภาษีขายประจำวัน
   - รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
   - รายงานการขายตามรหัส สินค้าคงคลัง
   - รายงานการขายตามประเภทการขาย เช่น สด/เชื่อ
   - รายงานการขายตามรหัสพนักงานขาย
   - รายงานการขายตามรหัสผู้บันทึก
   - รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ประจำวัน
   - รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ตามรหัสลูกค้า
   - รายงานการรับเงินตามรหัสผู้บันทึก
   - รายงานรายละเอียดการขายประจำวัน
   - รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสลูกค้า
   - รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสสินค้า
   - รายงานใบเสนอราคาประจำวัน
   - รายงานใบเสนอราคาตามสถานะการเสนอราคา เช่น กำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอราคา    ,    รออนุมัติ    ,    อนุมัติ    ,    ไม่อนุมัติ
   - รายงานการรับเงินมัดจำประจำวัน
   - รายงานการรับเงินมัดจำตามรหัสลูกค้า
   - รายงานเชิงวิเคราะห์
                             ฯลฯ

ระบบ สต๊อกสินค้า
 > ระบบสต๊อกสินค้า
    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การโอนคลังสินค้า    ,    การเบิกสินค้า    ,    การรับสินค้าในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การซื้อเข้ามา โดย ระบบนี้จะ     ประกอบ ไปด้วย รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสต็อก เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ    ,    รายงานจำนวนสินค้าสูง/ต่ำ กว่าจุดที่กำหนด ซึ่ง ระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงกับระบบ     อื่นๆ โดยอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต็อกโดยอัตโนมัติ และ เมื่อมีการขายสินค้า โปรแกรมจะทำการตัดสินค้าออกจากสต็อกโดย     อัตโนมัติเช่นกัน ซึ่ง ระบบสต็อกสินค้านี้จะรองรับการคำณวนต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน    ,    ต้นทุนเฉลี่ย และ สินค้าไม่คิดต้นทุน นอกจากนี้ ยังรองรับ การแตก    หน่วยสินค้า เช่น โหล    ,    ลัง    ,    แพ็ค และ รองรับสินค้าที่มี Serial Number พร้อมทั้งกำหนดราคาขายของสินค้าได้ถึง 5 ราคา ในส่วนของการรายงาน จะประกอบ
   ไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
   - รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส สินค้าคงคลัง
   - รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่ม สินค้าคงคลัง   
   - รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
   - รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
   - รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับสินค้า
   - รายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม Serial Number
   - พิมพ์แคตตาล็อก สินค้าคงคลัง
   - รายงานการโอนคลังประจำวัน
   - รายงานการโอนคลังตามรหัสสินค้า
   - รายงานการโอนคลังตามรหัสผู้บันทึก
   - รายงานการเบิกสินค้าประจำวัน
   - รายงานการเบิกสินค้าตามรหัสสินค้า
   - รายงานการเบิกสินค้าตามประเภทการเบิก
   - รายงานการเบิกสินค้าตามพนักงานผู้เบิก
   - รายงานการรับสินค้าอื่นๆประจำวัน
   - รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามรหัสสินค้า
   - รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามประเภทการรับ
   - รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามพนักงานผู้บันทึก
                             ฯลฯ

ระบบ การจัดซื้อ
 > ระบบ การจัดซื้อ
    เป็นระบบ การจัดซื้อสินค้า โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย  การสั่งซื้อสินค้า    ,    การรับสินค้า    ,    ยกเลิกการรับสินค้า และ การจ่ายเงินมัดจำ ซึ่ง ระบบการจัดซื้อจะเชื่อมโยง     ไปยังระบบสต็อกโดย อัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต็อกโดยอัตโนมัติ และ หากเป็นการรับสินค้าโดยเงินเชื่อ โปรแกรมจะทำการ     เชื่อมโยงไปยังระบบเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติเช่นกัน โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารในแบบต่างๆ ได้คือ ใบสั่งซื้อ    ,    ใบรับสินค้า    ,    ใบจ่ายเงินมัดจำ นอกจากนี้ยังสามารถ    ดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อเพื่อนำข้อมูลเข้ามาบันทึกในการรับสินค้าได้อีกด้วย ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
   - รายงานการสั่งซื้อประจำวัน
   - รายงานการสั่งซื้อตามรหัสผู้จำหน่าย
   - รายงานการสั่งซื้อตามรหัสสินค้า
   - รายงานการสั่งซื้อตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
   - รายงานการสั่งซื้อตามชนิดภาษี
   - รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อประจำวัน
   - รายงานการรับสินค้าประจำวัน
   - รายงานการรับสินค้าตามรหัสผู้จำหน่าย
   - รายงานการรับสินค้าตามรหัสสินค้า
   - รายงานการรับสินค้าตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
   - รายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
   - รายงานรายละเอียดการรับสินค้าประจำวัน
   - รายงานการจ่ายเงินมัดจำประจำวัน
   - รายงานการจ่ายเงินมัดจำตามรหัสผู้จำหน่าย
   - รายงานเชิงวิเคราะห์
                             ฯลฯ

ระบบ ลูกหนี้
 > ระบบ ลูกหนี้
     เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณี เกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการขายโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย  การ์ดลูกหนี้    ,          การรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น ในส่วน     ของการ ออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้    ,    ใบรับชำระหนี้    ,    ใบแจ้งหนี้ และ ใบวางบิล เป็นต้น ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วย
    รายงานต่างๆ อาทิเช่น
   - รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง
   - รายงานลูกหนี้เกินวงเงินค้างชำระ
   - รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
   - รายงานใบแจ้งหนี้
   - รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ประจำวัน
   - รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามรหัส
   - รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามผู้บันทึก
   - รายงานการรับชำระหนี้ตามชนิดภาษี
   - รายงานการรับชำระหนี้ตามเอกสารการขาย
   - รายงานรายชื่อลูกค้าตามประเภท
   - รายงานรายชื่อลูกค้าตามวันเกิด
   - รายงานรายชื่อลูกค้าตามกลุ่ม
   - พิมพ์บัตรสมาชิก
                              ฯลฯ

ระบบ เจ้าหนี้
 > ระบบ เจ้าหนี้
     เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ เจ้าหนี้ กรณี เกิดการซื้อเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าโดยอัตโนมัติ  ระบบนี้จะประกอบไปด้วย  การ์ดเจ้าหนี้    ,          การจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการซื้อ 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น ในส่วน   ของการออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดเจ้าหนี้    ,    ใบรับชำระหนี้   เป็นต้น ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
   - รายงานยอดหนี้คงค้าง
   - รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
   - รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
   - รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
   - รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามผู้บันทึก
   - รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามชนิดภาษี
   - รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
   - รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
   - รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามเอกสารการรับ
   - รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามประเภท
   - รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามระดับ
   - รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามกลุ่ม
                              ฯลฯ

ระบบ การเงิน
> ระบบ การเงิน
   เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ การเงิน ระบบนี้จะประกอบไปด้วย สมุดเงินสด    ,    สมุดบัญชีธนาคาร    ,   การรับเช็ค หรือ การจ่ายเช็ค  โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการ   รับสินค้า   ,   ระบบการขาย   ,   ระบบการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ระบบการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้  โดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ยังสามารถ บันทึกรายการรับจ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม และ สามารถตรวจสอบการผ่านรายการรับจ่ายในแต่ละรายการได้อีกด้วย ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ  อาทิเช่น
   - รายงานการรับจ่ายประจำวัน
   - รายงานการรับจ่ายตามรหัสสมุด
   - รายงานการรับจ่ายตามรหัสรายการ
   - รายงานการรับจ่ายตามชนิดการชำระ เช่น เงินสด    ,    เงินโอน    ,    เช็ค    ,    บัตรเครดิต
   - รายงานเช็ครับครบกำหนด
   - รายงานเช็คจ่ายครบกำหนด
   - รายงานการรับจ่ายตามชนิดเอกสาร
                              ฯลฯ

ระบบการ ตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม
  > รหัสกลุ่มลูกค้า
  ใช้สำหรับจัดกลุ่มของลูกค้า อาทิเช่น ลูกค้าทั่วไป    ,    ลูกค้าราคาพิเศษ เป็นต้น

  > รหัสลูกค้า
  ใช้สำหรับตั้งรหัสของลูกค้าเพื่อเก็บประวัติการขาย    ,    การตั้งวงเงินเครดิต    ,    ระดับของลูกค้า หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น

  > รหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
  ใช้สำหรับจัดกลุ่มของผู้จำหน่าย อาทิเช่น ผู้จำหน่ายทั่วไป    ,    ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทอะไหล่ เป็นต้น

  > รหัสผู้จำหน่าย
  ใช้สำหรับตั้งรหัสของผู้จำหน่ายเพื่อเก็บประวัติการจัดซื้อ    ,    การตั้งวงเงินเครดิต หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น

  > รหัสคลังสินค้า
  ใช้สำหรับตั้งรหัสของคลังสินค้า ซึ่งโปรแกรม สามารถรองรับการเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง

  > รหัสกลุ่ม สินค้าคงคลัง
  ใช้สำหรับตั้งรหัสของกลุ่มของสินค้า อาทิเช่น สินค้ากลุ่มอาหาร    ,    สินค้ากลุ่มอะไหล่รถยนต์    ,    สินค้ากลุ่มยา เป็นต้น

  > รหัสยี่ห้อสินค้า
  ใช้สำหรับตั้งรหัสของยี่ห้อสินค้า อาทิเช่น โตโยต้า    ,    ฮอนด้า    ,    พานาโซนิค    ,    โซนี่  เป็นต้น

  > รหัสสีสินค้า
  ใช้สำหรับตั้งรหัสของสีสินค้า อาทิเช่น แดง    ,    ดำ    ,    เทา    ,    เหลือง เป็นต้น

  > รหัสรุ่นสินค้า
  ใช้สำหรับตั้งรหัสของรุ่นสินค้า อาทิเช่น NS50-1000    ,    1998    ,    TVR-1  เป็นต้น

  > รหัสการเบิก/รับสินค้า
  ใช้สำหรับตั้งรหัสการเบิก/รับสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าอื่นๆ และ ระบบการเบิกสินค้า อาทิเช่น เบิกใช้    ,    เบิกทิ้ง    ,    รับคืน หรือ รับเป็นของแถม เป็นต้น

  > รหัสสินค้า
  ใช้สำหรับตั้งรหัสของสินค้า ซึ่ง โปรแกรมสามารถ รองรับ การแตกหน่วยสินค้า    ,    การเก็บสินค้าชนิดเดียวกันหลายคลัง    ,    การใส่รูปภาพสินค้า    ,    การป้อน Serial
   Number ของสินค้า

  > จัดชุดสินค้า
  ใช้สำหรับตั้งจัดชุดของสินค้า ซึ่ง โปรแกรมสามารถ รองรับ การจัดชุดสินค้า ได้ อาทิเช่น กระเช้าของขวัญ ประกอบไปด้วย สินค้าอื่นๆประกอบกันเป็นชุด  เมื่อมีการขาย  กระเช้าของขวัญ โปรแกรมจะทำการตัดสต็อกสินค้าอื่นๆที่นำมาประกอบเป็นชุดด้วย

  > รหัสพนักงาน
  ใช้สำหรับตั้งรหัสของพนักงานเพื่อเก็บประวัติ    ,    การตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม หรือ การใส่รูปภาพ เป็นต้น

  > รหัสบัญชีธนาคาร/เงินสด
  ใช้สำหรับตั้งรหัสบัญชีธนาคาร/เงินสด เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเงิน เช่น บัญชีเงินสด    ,    บัญชี ธ.กรุงไทย สาขา หนองหอย    ,    บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขา ท่าแพ เป็นต้น

  > รหัสรายการบัญชีธนาคาร/เงินสด
  ใช้สำหรับตั้งรหัสรายการบัญชีธนาคาร/เงินสด เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเงิน เช่น รายรับจากการขายสินค้า    ,    รายรับจากการบริการ    ,    รายจ่ายค่าไฟฟ้า เป็นต้น

อรรถประโยชน์
> Connect database
  ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

  > User Login
  ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อที่กำหนดสิทธิ์ การเข้าใช้งานโปรแกรม

  > กำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม
  ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล    ,    แก้ไขข้อมูล    ,    ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งการกำหนดสิทธิ์ สามารถ กำหนดได้  ในแต่ละฟอร์ม เช่น การขาย    ,    การจัดซื้อ    ,    การเบิกสินค้า    ,    รายงานการขาย หรือ รายงานเชิงวิเคราะห์ ฯลฯ

  > การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ
  ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ    ,    เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ในการพิมพ์เอกสารการขาย เช่น ใบเสร็จ    ,    ใบกำกับภาษี หรือ การตั้ง ค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม

  > ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม
  เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษ ของ
__________________________________________________________________
Credit : เว็บเพื่อนบ้าน (http://www.3x80.com/file/--2/-/69183.html)
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ppherbalife ที่ 30/พ.ค./11
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ต่อฝัน สรรสร้าง ที่ 01/มิ.ย./11
 ;D
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: สมจิต ที่ 01/มิ.ย./11
thank
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ppnet ที่ 29/ก.ย./11
ขอบคุณ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: teera15 ที่ 29/ก.ย./11
ขอบคุณ2
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: bzzz ที่ 04/พ.ย./11
ะ้ฟฟฟฟฟ หดกหไดไำดพ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ศิริชัย รัฏฐารมย์ ที่ 04/พ.ย./11
Thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ชาญยุทธ์ บุญเจริญ ที่ 06/พ.ย./11
Thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: Hazaro ที่ 06/พ.ย./11
 :Dใจจร้า
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: Hazaro ที่ 06/พ.ย./11
ขอบคุงคัง ;D
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ทหารช่างราชบุรี ที่ 06/พ.ย./11
ขอบคุณคับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: sdwssdws ที่ 06/ธ.ค./11
gfff
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: กา หลงกรุง ที่ 04/ม.ค./12
Thank you
หัวข้อ: (เว็บฝากไฟล์ไทย)(Link เดียวจบ)โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ (Full กุญแจ)
เริ่มหัวข้อโดย: golfspu ที่ 04/ม.ค./12
ถ้าอยากได้สิ่งที่ไม่เคยมี ก็ต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำ  ขอบใจมากจ้า :P
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: view256 ที่ 05/ม.ค./12
ขอบใจ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ห้วยลี่ ที่ 06/ม.ค./12
ขอบคุณ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ay ที่ 12/ม.ค./12
thankyou
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: hualekl ที่ 12/ม.ค./12
ขอบคุณคับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ay ที่ 14/ม.ค./12
thankyou
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: icecomputer ที่ 15/ม.ค./12
ขอบคุณคับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: sanit191 ที่ 15/ม.ค./12
 :rz: :rz: :rz: :rz:
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: suppakuk clash ที่ 25/ม.ค./12
DDDDD ครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: suppakuk clash ที่ 25/ม.ค./12
 :) :) :) :) :) :)
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: nat182 ที่ 11/ก.พ./12
jnfgjh
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: nat182 ที่ 11/ก.พ./12
thankk  youuu
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: nat182 ที่ 11/ก.พ./12
ถ้าอยากได้สิ่งที่ไม่เคยมี ก็ต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำ  ขอบใจมากจ้า

หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: กา หลงกรุง ที่ 12/ก.พ./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: tapo ที่ 21/ก.พ./12
 >:D ^-^ :ha: :hm: :oh: :rz:
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: TueSweetEye ที่ 21/ก.พ./12
55555555555555555
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: TueSweetEye ที่ 21/ก.พ./12
555555555555555555
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: โคราชสัมพันธ์ ที่ 21/ก.พ./12
ใจจ้า
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: poout3555 ที่ 23/ก.พ./12
 :rz: :laugh: :hooray:
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: zeroprachya ที่ 01/มี.ค./12
ขอบคุณคับ ขอเอาไปลองใช้ก่อนนะครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: DonJames ที่ 01/มี.ค./12
thanks
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: surapong2987 ที่ 10/มี.ค./12
thankyou55555555555555555555555555555
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: sdsdsdsd ที่ 11/มี.ค./12
จ๊าบบบบบบบบบ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: คนไทยรักกัน ที่ 11/มี.ค./12
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: namvisat ที่ 11/มี.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: deer1144 ที่ 12/มี.ค./12
Thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: SAKSREE ที่ 12/มี.ค./12
ขอบคุณ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: FuJi ที่ 17/มี.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: จรัล ที่ 18/มี.ค./12
thank a lot
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: kittiphannon ที่ 20/มี.ค./12
ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: กล้วยไข่หวาน ที่ 20/มี.ค./12
Thank you 555555555555555
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: บนภากร ที่ 23/มี.ค./12
THANKS
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: กล้วยไข่หวาน ที่ 23/มี.ค./12
Thank you 5555555
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: nooyuy ที่ 24/มี.ค./12
ขอบคุณคร้า
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: jaack ที่ 24/มี.ค./12
111
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: jaack ที่ 24/มี.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: กุ๊ก473 ที่ 24/มี.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: กุ๊ก473 ที่ 24/มี.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: bell_2554 ที่ 24/มี.ค./12
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: wodga ที่ 24/มี.ค./12
thk
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: hualekl ที่ 04/เม.ย./12
ขอบคุณคับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: NERMANUD ที่ 05/เม.ย./12
THANK
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: takito ที่ 02/ส.ค./12
thank+++++
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: pip147258 ที่ 02/ส.ค./12
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆๆ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: mind2001 ที่ 05/ส.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: นายณุวงใบไผ่ ที่ 09/ส.ค./12
อยากลองใช้บ้างครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: pon4pon ที่ 09/ส.ค./12
thank
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: somporn6 ที่ 26/ส.ค./12
thank
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: timeteam ที่ 26/ส.ค./12
ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: mind2001 ที่ 26/ส.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ynwa_nook ที่ 27/ส.ค./12
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: บ่าว นาวี ที่ 29/ส.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ต่อฝัน สรรสร้าง ที่ 29/ส.ค./12
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: parisarn ที่ 30/ส.ค./12
ขอบคุณมากมายแต่โหลดไงครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: kikjing ที่ 04/ก.ย./12
ไหนไม่เห็ฯอ่า
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: pudsujitra ที่ 05/ก.ย./12
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: hotseed99 ที่ 12/ก.ย./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: unkk ที่ 16/ก.ย./12
 :sur:
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: เคเค ที่ 30/ต.ค./12
Thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: เคเค ที่ 30/ต.ค./12
ขอบใจมาก :cl:
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: pop2520 ที่ 02/พ.ย./12
คับผมมมมมมมม
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: aj_jittman ที่ 02/พ.ย./12
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: tommasut ที่ 20/พ.ย./12
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: tommasut ที่ 20/พ.ย./12
 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: tommasut ที่ 20/พ.ย./12
thank
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: hahahayaho ที่ 21/พ.ย./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: hahahayaho ที่ 21/พ.ย./12
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: chaiprah ที่ 23/พ.ย./12
ขอบคุณครับบบ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: 0813281044 ที่ 01/ธ.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: 0827835259 ที่ 07/ธ.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: 0878237827 ที่ 08/ธ.ค./12
ชอบคุณ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: Pendragon ที่ 10/ธ.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: จรัล ที่ 10/ธ.ค./12
thank a lot
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: phruek ที่ 10/ธ.ค./12
ddddddddddd
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: *(อี - วอ)* ที่ 12/ธ.ค./12
Thank you...
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: Info_tk ที่ 14/ธ.ค./12
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ยอดชาย ที่ 25/ธ.ค./12
ขอบคุณมากมายครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: บังแอล ที่ 27/ธ.ค./12
thaank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: xushukung ที่ 30/ธ.ค./12
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: bombankbune ที่ 30/ธ.ค./12
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: เชน ครับผม ที่ 02/ม.ค./13
ขอบคุณ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ใหญ่นันท์ ที่ 03/ม.ค./13
thank
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: usmee ที่ 03/ม.ค./13
thankk
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: พอร์ตเตอร์ ที่ 03/ม.ค./13
ขอบคุณค่ะ :D
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: แท็ต ที่ 08/ม.ค./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: tungchiradet2544 ที่ 09/ม.ค./13
ขอบคุณมากๆครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: Touchsanova ที่ 11/มี.ค./13
ขอบคุณมากๆครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: wutet ที่ 18/มี.ค./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: จุง ที่ 18/มี.ค./13
ใจจ้า O0
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: MataNANA ที่ 19/มี.ค./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: สุรศักดิ์ ขุนตาแสง ที่ 19/มี.ค./13
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: สุรศักดิ์ ขุนตาแสง ที่ 19/มี.ค./13
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: สุรศักดิ์ ขุนตาแสง ที่ 19/มี.ค./13
ขอบคุณมากครับผม
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: สุรศักดิ์ ขุนตาแสง ที่ 24/มี.ค./13
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: aofaf ที่ 26/มี.ค./13
น่าลอง
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: เสริม BIG M ที่ 27/มี.ค./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: โอเล่ ซาวด์ ที่ 27/มี.ค./13
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: naisulee ที่ 01/เม.ย./13
thank you so much
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: chat37 ที่ 04/เม.ย./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: makato ที่ 26/เม.ย./13
thank
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: panana ที่ 26/เม.ย./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: panana ที่ 26/เม.ย./13
ขอบคุณมากๆครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: Happy-Very ที่ 30/เม.ย./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: fin2129 ที่ 01/พ.ค./13
thabk you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: k123z ที่ 01/พ.ค./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: lovepuen ที่ 02/พ.ค./13
ว่าว
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: lovepuen ที่ 03/พ.ค./13
pouoiou
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: chthanomwong ที่ 10/พ.ค./13
thk
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: topteam68 ที่ 11/พ.ค./13
ขอบคุณครับ ไม่แน่ใจ ลิงค์หมดอายุ หรือ ถูกลบไปแล้วหรือยัง
กำลัง อยากได้พอดีครับ
จขกท อ่านแล้วหรือใครมี อัพให้ใหม่ หน่อยครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: kroodang1 ที่ 13/พ.ค./13
รวยอีกแล้วครับท่าน
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: pojdodo ที่ 27/พ.ค./13
dkddd
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: Tohn1984 ที่ 29/พ.ค./13
อยากได้ๆ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: brighamblaine ที่ 29/พ.ค./13
Bridesmaid Dresses: Spring/Summer 2014 Styles From Top Designers (PHOTOS)
Who says bridesmaid dresses (http://www.dudool.cn/bridesmaid-dresses-c-2098.html) have to be ugly and unflattering?
Designers brought their A-game to the Spring/Summer 2014 runways in New York recently, showing bridesmaid gowns (http://www.dudool.cn/bridesmaid-evening-dresses-c-2114.html) that attendants will definitely want to wear again.
Click through the below photos to see 8 gorgeous new styles, then tell us in the comments: would you choose one of these looks for your 'maids'?
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/New-Style-Ruched-And-Pleated-Sweetheart-Neckline.1.jpg) (http://www.dudool.cn/ruched-and-pleated-sweetheart-neckline-evening-bridesmaid-dress-p-47714.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/A-Line-sweetheart-Purple-Flower-Beads-Seductive.1.jpg) (http://www.dudool.cn/a-line-sweetheart-purple-flower-beads-seductive-elegant-evening-dress-p-48341.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/A-Line-Green-Ruffles-Mini-Sexy-Flower-Cocktail.1.jpg) (http://www.dudool.cn/a-line-green-ruffles-mini-sexy-flower-cocktail-dress-homecoming-dress-p-48559.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/A-Line-Light-Purple-Mini-Flat-Cocktail-Dress.1.jpg) (http://www.dudool.cn/a-line-light-purple-mini-flat-cocktail-dress-homecoming-dress-p-48561.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/White-Princess-Gorgeous-Flower-Bra-waist-Pleated.1.jpg) (http://www.dudool.cn/white-princess-gorgeous-flower-bra-waist-pleated-tulle-pretty-tea-length-cocktail-prom-dress-p-48764.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/Lovely-new-style-Flower-Nifty-Strapless-Design.1.jpg) (http://www.dudool.cn/lovely-new-style-flower-nifty-strapless-design-blue-keen-length-cocktail-prom-dress-hot-sale-p-48676.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/Sweetheart-Strapless-Beading-Butterfly-Strapless.1.jpg) (http://www.dudool.cn/sweetheart-strapless-beading-butterfly-strapless-princess-mini-cocktail-dressoct33-p-48749.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/White-Chiffon-Waist-Strape-Sweetheart-Short.1.jpg) (http://www.dudool.cn/white-chiffon-waist-strape-sweetheart-short-cocktail-dressoct32-p-48762.html)
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: caltech ที่ 01/มิ.ย./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: brighamblaine ที่ 03/มิ.ย./13
Bridesmaid Dresses: Spring/Summer 2014 Styles From Top Designers (PHOTOS)
Who says bridesmaid dresses (http://www.dudool.cn/bridesmaid-dresses-c-2098.html) have to be ugly and unflattering?
Designers brought their A-game to the Spring/Summer 2014 runways in New York recently, showing bridesmaid gowns (http://www.dudool.cn/bridesmaid-evening-dresses-c-2114.html) that attendants will definitely want to wear again.
Click through the below photos to see 8 gorgeous new styles, then tell us in the comments: would you choose one of these looks for your 'maids'?
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/New-Style-Ruched-And-Pleated-Sweetheart-Neckline.1.jpg) (http://www.dudool.cn/ruched-and-pleated-sweetheart-neckline-evening-bridesmaid-dress-p-47714.html)
<a target="_blank" href="http://www.dudool.cn/a-line-sweetheart-purple-flower-beads-seductive-elegant-evening-dress-p-48341.html">
<img style="display:block;border:0" src="http://www.doduu.com/promotion_email/images/A-Line-sweetheart-Purple-Flower-Beads-Seductive.1.jpg" width="363" height="545" title="cheap bridesmaid dresses"  /></a>
<a target="_blank" href="http://www.dudool.cn/a-line-green-ruffles-mini-sexy-flower-cocktail-dress-homecoming-dress-p-48559.html">
<img style="display:block;border:0" src="http://www.doduu.com/promotion_email/images/A-Line-Green-Ruffles-Mini-Sexy-Flower-Cocktail.1.jpg" width="363" height="545" title="cheap bridesmaid dresses"  /></a>
<a target="_blank" href="http://www.dudool.cn/a-line-light-purple-mini-flat-cocktail-dress-homecoming-dress-p-48561.html">
<img style="display:block;border:0" src="http://www.doduu.com/promotion_email/images/A-Line-Light-Purple-Mini-Flat-Cocktail-Dress.1.jpg" width="363" height="545" title="cheap bridesmaid dresses"  /></a>
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/White-Princess-Gorgeous-Flower-Bra-waist-Pleated.1.jpg) (http://www.dudool.cn/white-princess-gorgeous-flower-bra-waist-pleated-tulle-pretty-tea-length-cocktail-prom-dress-p-48764.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/Lovely-new-style-Flower-Nifty-Strapless-Design.1.jpg) (http://www.dudool.cn/lovely-new-style-flower-nifty-strapless-design-blue-keen-length-cocktail-prom-dress-hot-sale-p-48676.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/Sweetheart-Strapless-Beading-Butterfly-Strapless.1.jpg) (http://www.dudool.cn/sweetheart-strapless-beading-butterfly-strapless-princess-mini-cocktail-dressoct33-p-48749.html)
(http://www.doduu.com/promotion_email/images/White-Chiffon-Waist-Strape-Sweetheart-Short.1.jpg) (http://www.dudool.cn/white-chiffon-waist-strape-sweetheart-short-cocktail-dressoct32-p-48762.html)
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: Aeang ที่ 03/มิ.ย./13
ขอบคุณครับ...  O0  :cl:
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: namtan0324 ที่ 04/มิ.ย./13
ขอบคุณคร้าาา
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: moonnoon ที่ 06/มิ.ย./13
THK :cl:
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: peternakorn ที่ 07/มิ.ย./13
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ชายนิก ที่ 10/มิ.ย./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ชัย บางขัน ที่ 10/มิ.ย./13
ชอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: keling ที่ 11/มิ.ย./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: bbitsawi ที่ 19/มิ.ย./13
thank
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: kach ที่ 24/มิ.ย./13
ขอคุณจ้า
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ta_khagrum ที่ 26/มิ.ย./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: durabrite ที่ 27/มิ.ย./13
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: jan ที่ 05/ก.ค./13
Thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: e29jxv ที่ 06/ก.ค./13
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: สุรศักดิ์ ขุนตาแสง ที่ 27/ก.ค./13
ขอบคุณมากครับ O0
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: rodklang ที่ 04/ส.ค./13
think   :D O0
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: eaksidd ที่ 08/ส.ค./13
ขอบคุณครับ สุดยอดไปเลย
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: eaksidd ที่ 08/ส.ค./13
 :D :D :D :D :Dขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: eaksidd ที่ 08/ส.ค./13
สุดยอดคับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: วรางค์ ที่ 06/ม.ค./14
thanks   ;D ;D
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: najanok1228 ที่ 07/ม.ค./14
ขอบคุณมาก
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: คนเสพเพลง ที่ 09/ม.ค./14
ขอบใจ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: cliniccomlampang ที่ 16/ม.ค./14
 :D :D :D
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: lek007 ที่ 09/มิ.ย./14
ขอบคุนคราฟฟฟ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: deknakhon ที่ 28/ก.ค./14
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: นราธิป จารุสิริโสภณ ที่ 01/ส.ค./14
ขอบคุงน่ะ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: czoilxx ที่ 29/ต.ค./14
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: pirun_bub ที่ 08/พ.ย./14
(http://upic.me/i/ly/zeopp.jpg) (http://upic.me/show/53463420)
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: tonynoom09 ที่ 07/ธ.ค./15
สุดยอด
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: boon379 ที่ 18/ก.พ./16
ขอบคุณมาก
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: lrrpasus ที่ 26/ก.ค./16
โหลดไม่ได้นะครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: bkkcomputer ที่ 01/ส.ค./16
 :D :D :D
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: LPM ที่ 10/ก.ย./16
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: tum11280 ที่ 19/พ.ย./16
thank
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: tumsamurai55 ที่ 12/ธ.ค./16
ไม่ได้แล้วหรือ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: CZW hao ที่ 20/ธ.ค./16
puma outlet (http://www.puma-shoes.in.net)
ugg australia outlet (http://www.uggaustraliaoutlet.us.com)
louis vuitton handbags (http://www.louisvuittonoutlet.ca)
michael kors outlet store (http://www.michaelkors-outlet.us.org)
coach factory outlet online (http://www.coachoutlets.us.org)
gucci borse (http://www.gucci--borse.it)
ugg on sale (http://www.uggsale.us.com)
discount oakley sunglasses (http://www.oakley--sunglasses.us.org)
nike air force (http://www.airforce1-nike.fr)
nfl jerseys wholesale (http://www.cheapnfljerseys-wholesale.us)
polo ralph lauren pas cher (http://www.ralph-lauren-pas-cher.fr)
canada goose (http://www.canada-goosejackets.org.uk)
longchamp bags (http://www.longchamp-handbags.us)
adidas nmd runner (http://www.adidasnmd.us.org)
coach outlet store online clearance (http://www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net)
pandora bracelet (http://www.pandora-charms.me.uk)
louis vuitton pas cher (http://www.louisvuitton-sac-pascher.fr)
cheap nike sneakers (http://www.discountnikeshoessc.org)
jordan retro (http://www.airjordanretro.us)
rolex replica watches (http://www.rolex-replicawatches.com.co)
polo ralph lauren outlet (http://www.polooutlet.in.net)
coach outlet online (http://www.coach-outletonline.eu.com)
oakley sunglasses cheap (http://www.oakleysunglassesoutlet.in.net)
ugg boots women (http://www.uggsale.us.com)
hermes bags (http://www.hermesbirkin.in.net)
hollister co (http://www.hollisterclothing.org)
jordan uk (http://www.airjordan-uk.org.uk)
stan smith adidas (http://www.adadasstansmith.com)
canada goose jackets (http://www.canadagooseoutlet.ca)
longchamp handbags (http://www.longchampbags.uk)
cheap ray bans (http://www.raybans.us.com)
true religion outlet store (http://www.truereligionjeansoutlet.name)
true religion uk (http://www.truereligionjeans.me.uk)
coach factory outlet online (http://www.coach-outlets.us.com)
lebron shoes  (http://www.lebronjamesshoes.org)
pandora charms sale clearanc (http://www.pandoracharms.com.co)
fitflops sale (http://www.fitflopssaleclearance.com)
birkenstock outlet (http://www.birkenstocksandals.name)
longchamp bag (http://www.longchampbags.uk)
gucci (http://www.gucci--borse.it)
ray ban sunglasses outlet (http://www.raybansunglassesdiscount.com.co)
cheap ugg boots (http://www.cheapuggs.org.uk)
birkenstock outlet (http://www.birkenstocks.us.com)
rolex replica watches for sale (http://www.rolex-replicawatches.com.co)
north face outlet (http://www.thenorthfaceoutlet.com.co)
fit flops (http://www.fitflopssaleclearance.net)
cheap uggs (http://www.cheap-ugg-boots.us.com)
louis vuitton bags (http://www.louis-vuitton-handbags.us.org)
canada goose pas cher (http://www.canadagoosepaschere.fr)
cheap bottom shoes (http://www.buyredbottomcheapshoesonline.com)
lacoste outlet (http://www.lacosteshoes.us)
canada goose jackets uk (http://www.canadagoosejacketsuk.co.uk)
converse all star (http://www.converseshoes.in.net)
red bottom heels (http://www.red-bottoms.us.com)
coach factory outlet online (http://www.coachoutletus.us.com)
louboutin shoes (http://www.christianlouboutinoutlet.us)
ugg boots sale (http://www.ugg-bootsoutlet.co.uk)
cheap oakley sunglasses (http://www.cheapoakleyssunglasses.us.org)
ralph lauren outlet online (http://www.ralphlauren-outlet.com.co)
coach outlet online (http://www.coach-outletonlines.us.com)zhi20161220
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: บิลลี้ ที่ 21/ธ.ค./16
k
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: หนุ่มอุดร ที่ 17/ม.ค./17
สุดยอด
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: nath9919 ที่ 01/ก.พ./17
ขอด้วย
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: pram88 ที่ 26/ก.พ./17
ขอบคุงคัฟ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: pram88 ที่ 26/ก.พ./17
 :cl:
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: สุรเชษฐ์ เฉลิมชัยเจริญกิจ ที่ 15/พ.ค./17
 :D
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: jan ที่ 19/พ.ค./17
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: แมงกุดจี่ ที่ 30/พ.ค./17
ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: คนจรไร้หัวใจ ที่ 23/ก.ค./17
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D thx
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: คนจรไร้หัวใจ ที่ 23/ก.ค./17
thx
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ่jazzpj ที่ 31/ก.ค./17
 :sur: :sur: :sur: :hm:
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: peachy ที่ 12/ส.ค./17
 :-* :-* :-* :-*
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: sejin ที่ 17/ส.ค./17
ขอบคุณคร้าบ :D
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: s_jenk ที่ 19/ส.ค./17
ขอบคุน
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: s_jenk ที่ 19/ส.ค./17
ขเอบคุ

หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: f ที่ 05/ก.ย./17
ขอบคุณครับสำหรับโปรแกรมดีๆมีประโยชน์
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: s_jenk ที่ 18/ก.ย./17
thank you
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: ลูน ที่ 18/ต.ค./17
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: pokemonx ที่ 21/ต.ค./17
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: s_jenk ที่ 10/ก.พ./18
 ;D :D >:( ขอบเตียงคับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: aunsarawut ที่ 09/มิ.ย./18
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: aunsarawut ที่ 09/มิ.ย./18
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: [เว็บฝากไฟล์ไทย][Link เดียวจบ]โปรแกรมขายหน้าร้าน+สินค้าคงคลัง พร้อมคู่มือ [Full กุญแจ]
เริ่มหัวข้อโดย: souksavanh ที่ 20/มิ.ย./18
Thank you :cl: :cl: :cl: :cl: :cl: